Dagsavisen mener

EØS 2.0

Verden er i voldsom endring. Norge trenger bedre handelsavtaler med EU.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

EØS-avtalen er et av beina det moderne Norge støtter seg på. Avtalen har sine svakheter, men den er helt grunnleggende for landet vårt. Den gir oss tilgang til markedet i EU, noe som er helt avgjørende for norsk næringsliv.

Men EØS-avtalen er ikke lenger nok. Verden forandrer seg, og vi må tilpasse oss – eller bli stående igjen på stasjonen når toget går.

Skattepakken IRA er «America First»

Derfor vil næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) nå inngå et industripartnerskap med EU. Vestre har selv kalt dette partnerskapet for handelsavtaler 2.0. Han argumenterer for at disse avtalene er helt nødvendig for at Norge fortsatt skal få den markedstilgangen vi trenger.

Det har Vestre etter vårt syn helt rett i.

Det store bakteppet her er at globaliseringen er i ferd med å stanse opp og reverseres etter flere tiår med stadig mer internasjonal frihandel. Den konkrete saken som har utløst behovet for nye handelsavtaler, er den amerikanske presidenten Joe Bidens nye, gigantiske skattepakke (IRA).

Biden-administrasjonen skal bruke 3700 milliarder kroner på å subsidiere grønn industriutvikling i USA. Det er gode nyheter for klimaet, men skaper handelsproblemer for EU – og Norge. IRA er «America First» – pakken er proteksjonistisk og setter hensynet til amerikanske arbeidsplasser og amerikansk økonomi over internasjonal frihandel.

EU jobber nå desperat for å beholde tilgangen til det amerikanske markedet. Næringsminister Vestres ambisjon med industripartnerskapet med EU er at Norge skal få være med på det felleseuropeiske lasset om EUs innsats lykkes. Norge alene er en for liten aktør til at vi kan forhandle oss fram til markedstilgang på egen hånd.

Det er mye som står på spill. Vestre ønsker å unngå en gjentakelse av batteritoll-saken, der Norge ble regnet som tredjeland i Storbritannias frihandelsavtale med EU. Dermed vil norskproduserte batterier ilegges toll når de skal selges på det britiske markedet. Det passer dårlig med våre nasjonale ambisjoner om å satse på batteriproduksjon.

Det haster derfor å få på plass nye og oppdaterte avtaler med våre venner i EU, og i forlengelsen USA. Vestre håper at avtalene kan være på plass før sommeren. Vi deler det håpet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener