Dagsavisen mener

Ingen skam å snu

Det var for langt fram til revidert budsjett. Regjeringen tar rev i seilene med en gang.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fredagen startet med at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) åpnet lommeboka og lovet å kaste nye milliarder inn i offentlig virksomhet for å bøte på prisstigningen. Dette måtte til.

Regjeringen tar nå et ekstraordinært grep for å sikre aktiviteten i offentlig sektor. Det er ikke mange dagene siden helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) signaliserte kutt og tæring etter næring i helsesektoren på grunn av stor prisstigning. Nå loves det friske penger til helse, forsvar og kommune.

Selv ikke en fattigdomskrise hadde regjeringen råd til å rydde opp i

Bakgrunnen for at det nå slås kontra er at statsbudsjettet for 2023 ikke tok nok høyde for inflasjonen. Finansministeren baserte budsjettet sitt på at prisstigningen i år ville bli på 2,8 prosent. Det er lett å si at regjeringen var for optimistiske ved framleggingen av budsjett i oktober når Statistisk sentralbyrås ferskeste anslag er at prisene i 2023 vil stige med 4,9 prosent.

Det hele kan virke naivt fra regjeringen, men kan forklares med at budsjettet nærmest er ferdig regnet på i august og at man lenge før det må legge til grunn et inflasjonstall. Tallet var åpenbart for lavt. Derfor mangler det nå titalls milliarder i de offentlige budsjettene.

Regjeringen rydder nå opp, og det er bra at den innrømmer at budsjettet var basert på feil tall. Nå kan det offentlige Norge puste lettet ut og vite at aktivitetsnivået kan opprettholdes. Våre sjuke og gamle, barn og studenter, skal få det tilbudet som var tiltenkt i budsjettet for 2023.

Det er likevel grunn til å stusse over regjeringens håndtering. Konklusjonen er korrekt, men snuoperasjonen setter veldig mye av det regjeringen har argumentert med gjennom en, for Støres menn og kvinner, svært brutal høst i et merkelig lys. De har stått tapre i en formidabel storm og har forsvart seg med at kuttene må gjøres for å hindre inflasjonen fra å komme ut av kontroll. Selv ikke en fattigdomskrise hadde regjeringen som springer ut av Arbeiderpartiet, råd til å rydde opp i. Hvilken sjanse de lot gå fra seg, til å vise hva denne regjeringen instinktivt gjør for de aller svakeste i den verste økonomiske krisa på tiår. Men nei, inflasjonen sto i veien.

Bare tenk på hvor mye juling regjeringen kunne sluppet hvis statsminister og finansminister bare hadde signalisert at budsjettet for 2023 vil måtte justeres på grunn av forhold utenom det vanlige. Det ville vært et budskap alle hadde forstått, og som hadde roet landet, dempet tonen og gitt regjeringen større arbeidsro. Det er uforståelig at denne regjeringen ikke evner å kommunisere bedre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener