Dagsavisen mener

Antakelig klokt

Styringsrenta forblir på samme nivå. Det kan være klokt, men det er en vanskelig balansegang.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Rentebeslutningene til Norges Bank har ikke vært så mye omtalt og imøtesett på tiår. Når sentralbanksjef Ida Wolden Bache i går annonserte at renta forblir uforandret på 2,75 prosent, gikk det nærmest et lettelsens sukk over landet. Det er klokt av sentralbanken å gi befolkningen, som har fått mange økonomiske smeller, en pause og mer tid til omstilling.

Rentene har vært en stor bekymring for svært mange husholdninger det siste året. Mange som sliter med å betale på huslånet, kan nå puste litt lettere. Også bedrifter som sliter, og dem er det et økende antall av, kan glede seg over at forbrukerne ikke får trukket inn enda mer kjøpekraft.

Det var ventet at sentralbanken ville holde igjen denne gangen. Sjeføkonomer og kommentatorer var rimelig samstemte. Men i grunnlaget for beslutningen, kan man egentlig også lese argumenter for å øke renta. For prisene stiger fortsatt kraftig, og prisveksten er klart over målet. Ledigheten er rekordlav, og arbeidsmarkedet har holdt seg strammere enn forventet. Det er høy aktivitet i norsk økonomi. Utenlandske analytikere spådde derfor at den norske renta skulle opp denne gangen.

Det er en balanseøvelse sentralbanken må gjøre. Julehandelen var normal og bar ikke preg av dårligere tider. Mange har brukt av oppsparte midler. Samtidig kommer det nå stadig signaler om bedrifter som må nedbemanne. En fot på gassen og en på bremsen må til, men usikkerheten i norsk økonomi nå er svært stor. Banken presiserer i sin Pengepolitiske rapport fra desember at det er knyttet stor usikkerhet til underliggende prognoser.

Strømprisene er avgjørende i bankens begrunnelse for at renta nå ikke ble satt opp. Utsiktene til lavere energipriser er gode. Det er også tegn på at de internasjonale prisene, inflasjonen som vi importerer, har begynt å avta. Inflasjonen i USA, i verdens største økonomi, er på vei ned. Sentralbanken mener helhetsbildet betyr at nye renteøkninger vil komme i små steg. Men renta skal opp ett knepp til. Wolden Bache sier det er sannsynlig med en renteøkning i mars.

I mars vil styringsrenta derfor settes opp til 3,0 prosent. Det kan være toppen for nå. For boliglånet vil det bety en rente på 4,5 prosent. Noen retur til fordums rentenivå er ikke på horisonten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener