Dagsavisen mener

Solid stopper for skatteflukten

Regjeringen setter myndig ned foten for skatteflukt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Enighet om statsbudsjettet gir regjeringen grønt lys til å stenge smutthullene i systemet som har gitt norsk skatteflukt til Sveits. Det er svært gode grep for å stoppe en kynisk og prinsippløs skatteplanlegging og en utflytting som nå har antatt kampanjeaktige proporsjoner.

Et resolutt og godt grep fra regjeringen for å stoppe en holdningsløs skatteflukt

Den såkalte femårsregelen har betydd at norske kapitaleiere kan unngå all skatt i fjor og alle tidligere år dersom de melder flytting og holder seg i utlandet i minst fem år. Kapitalinntekter som gevinst på aksjer, må ikke skattes av før man tar utbytte. Eiere kan derfor magasinere opp store gevinster uten at det utløser skatt. Men melder man flytting, kan gevinstene realiseres mens man bor ute, og så kan man etter fem år flytte hjem igjen uten at ei krone i skatt tilfaller det norske fellesskapet.

Store formuer kan slik bygges ute, tas med hjem til Norge der man kan benytte seg av fellesskapets velferdsgoder, med en beskjeden formuesskatt som eneste bidrag. Det er en grotesk mangel på moral i dette.

Fra og med tirsdag faller denne åpningen bort med umiddelbar virkning. Flytter man ut og hjem igjen, må pengene skattes av. Femårsregelen er borte. Det er et resolutt og godt grep fra regjeringen for å stoppe en holdningsløs skatteflukt, som koster norske kommuner store beløp som skulle gått til skole og eldreomsorg. Regjeringen stenger også for at man kan overføre aksjeformuer til barn bosatt i utlandet uten at verdiene skal skattes av. Tidligere har dette bare gjeldt for ektefeller.

Et førtitall formuende nordmenn har de siste to årene flyttet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fortalte Stortinget i forrige uke at nesten like mange skatteflyktninger kommer hjem igjen. Av de rundt 3000 rikeste i Norge har 130 flyttet ut mellom 2010 og 2022, samtidig har 115 kommet hjem igjen. Vedum viste også til tall som viser at de som flytter hjem tar med seg større formue enn de som flytter ut.

Lukkingen av smutthullene er prinsipielt helt avgjørende. Ingen skal kunne snike seg unna å betale skatt på gevinster ervervet i Norge. Det er avgjørende for den allmenne skattemoralen å stoppe dette. Vi håper regjeringen fortsetter på denne kursen og innfører den bebudede exit-skatten, som betyr at man må betale sin skatt før man kan forlate landet, selv om pengeeier flytter for godt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener