Dagsavisen mener

En nødvendig streik

De ansatte i private barnehager streiker for rettigheter andre tar for gitt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Torsdag i forrige uke ble ytterligere rundt 1.000 ansatte i barnehager organisert i Private barnehagers landsforbund (PBL) tatt ut i streik. Dermed streiker totalt rundt 2.000 barnehageansatte for en retten til avtalefestet pensjon (AFP). Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta står sammen om kravene overfor arbeidsgiver – som er helt grunnleggende og rettferdige.

PBL erkjenner at løfter er inngått – men skylder på staten

Det er primært to punkter knyttet til pensjon som er stridens kjerne. Ifølge protokollene fra de tre foregående lønnsoppgjørene skulle alle ansatte i PBL meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra 1. januar 2023. På bakgrunn av denne enigheten om omleggingen av pensjonsordningen tilbake i 2019, har de ansatte i PBL-barnehagene midlertidig betalt en høyere egenandel til pensjon enn ansatte i andre private og kommunale barnehager.

Nå vil ikke PBL stå ved sine gjentatte løfter. «Dette er en streik PBL må ta det fulle ansvaret for», uttalte en samlet arbeidstakerside under opptakten til streiken.

PBL erkjenner at løfter er inngått – men skylder på staten. Endringene i pensjonsordningen skulle skje «innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver», sier PBL. Ettersom staten har «kuttet pensjonstilskuddet med mange hundre millioner kroner», kan ikke PBL anbefale sine medlemmer å ta den økte kostnaden nå.

Bakgrunnen her er at private barnehager får dekket pensjonskostnader gjennom et påslag på driftstilskuddet fra kommunene. Ordningen er lite treffsikker. I 2017 brukte de private barnehagene totalt en milliard kroner mindre på ansattes pensjon enn det de fikk i tilskudd.

Solberg-regjeringen foreslo et kutt i påslaget fra 13 prosent til 11 i 2021. Støre-regjeringen kuttet det videre til 10 prosent. Barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn påslaget kan søke om å få dekket kostnadene.

I fjor høst arrangerte PBL en nasjonal markering mot regjeringens forslag til kutt i tilskuddet. Samtlige PBL-barnehager skulle stenge dørene klokka 14 en tilfeldig onsdag i november. Det fikk hard medfart i offentligheten.

Nå skyver altså PBL dette kuttet foran seg når de ikke vil gi de ansatte i sine barnehager en rettighet vi andre tar for gitt – og som er avtalt for lenge siden. Det er ikke verdig en organisasjon som driver velferd på store overføringer fra fellesskapet.

De streikende ansatte i PBL-barnehager har vår fulle støtte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener