Dagsavisen mener

Alvorlig for Forsvaret

Riksrevisjonens usedvanlig krasse kritikk mot Forsvaret må tas på største alvor.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er avdekket alvorlige svakheter i Forsvarets interne kommunikasjonssystemer. «Svært alvorlig», er karakteristikken fra riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Riksrevisjonen bruker sin sterkeste kritikkform. Svakhetene som er avdekket kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, er beskjeden.

Riksrevisjonens rapport er i realiteten en knusende dom over Erna Solbergs regjeringsperiode

«Forsvarsdepartementet har over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne», heter det i den knusende rapporten. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier han deler Riksrevisjonens virkelighetsforståelse. Ministeren sier at departementet er kjent med manglene og poengterer at disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak.

Blant de tingene Riksrevisjonen har påpekt, er at Forsvarets evne til å oppdage og håndtere digitale angrep er begrenset. Det hører med til bildet at Ap/Sp-regjeringen i år har bevilget mer penger til cybersikkerhet, og dette feltet vil ifølge forsvarsministeren bli ytterligere styrket. Det konkrete svaret på dette får vi i statsbudsjettet for 2023, som legges fram torsdag.

Selve rapporten fra Riksrevisjonen er naturlig nok hemmeligstemplet, men det ble tirsdag publisert en ugradert oppsummering. En av konklusjonen er at mangler i samvirket mellom informasjonssystemene for kommando og kontroll kan påvirke Forsvarets operative evne. Dette er mildt sagt skremmende, og ekstra alvorlig sett på bakgrunn av dagens anspente situasjon som følge av Russlands krigføring i Ukraina. På toppen av dette har vi sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen. Den norske beredskapen er klokelig blitt skjerpet etter disse eksplosjonene.

Riksrevisjonens rapport er i realiteten en knusende dom over Erna Solbergs regjeringsperiode. Ansvaret for forsømmelsene må plasseres der det hører hjemme. Men nå gjelder det å se framover og sørge for at de militære svakhetene blir rettet opp så snart som overhodet mulig. Utfordringen er at dette ikke bare er et økonomisk spørsmål. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram innrømmer at ansvaret for IKT har vært for fragmentert. Derfor er forsvarssjefen nå gitt et større ansvar for strategisk IKT-styring. Gram synes å ha forstått alvoret. Forsvaret ligger an til å bli en vinner i et trangt 2023-budsjett.

Politikere fra flere partier forlanger nå at det ryddes opp. Lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich (H), lover en grundig behandling av Riksrevisjonens rapport. Det lover godt med bred politisk enighet i en situasjon hvor det er ekstra viktig at Forsvaret står godt rustet.

Samtidig er det grunn til å være urolig over at det ikke er gjort i en håndvending å få kontroll på informasjonssystemene. De ulike systemene må kort og godt snakke bedre sammen. Rikets sikkerhet må settes i høysetet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener