Dagsavisen mener

Norges Bank gjør jobben

Sentralbanksjefen bør klargjøre hvordan mandatet tolkes.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Torsdag satte Norges Bank som ventet opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng. I løpet av det siste året er denne renta økt fra null til 2,25 prosent. Og sentralbanksjef Ida Wolden Bache varsler at renta mest sannsynlig vil bli satt videre opp i november. Bakteppet er det faktum at prisene har steget raskt de siste månedene og betydelig høyere enn ventet.

I august var inflasjonen her til lands 6,5 prosent. Det er langt over Norges Banks mål, som er å styre mot en prisvekst på nær 2 prosent. Derfor setter sentralbanken opp renta. Styringsrenta ligger nå på sitt høyeste nivå siden 2011. Det hører med til bildet at arbeidsmarkedet er stramt og at arbeidsledigheten er lav.

Norges Bank synes å ha funnet balansepunktet.

Norges Bank ser tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Det vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar. Pengepolitikken synes å virke. Det kan ifølge Ida Wolden Bache tilsi at Norges Bank vil gå mer gradvis fram i rentesettingen framover. I prognosene er det likevel lagt til grunn at styringsrenta vil øke til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

En utlånsrente på 4–5 prosent er et økonomisk sunnhetstegn. Utfordringen er at mange nordmenn har blitt bortskjemt med rekordlave renter og dermed har lånt til pipa. På toppen av dette kommer prisveksten som for lengst har spist opp lønnstilleggene.

Noen økonomer mener at sentralbanksjefen er for sent på ballen. Andre mener at Norges Bank treffer godt. På den annen side er det økonomer som advarer mot for stor renteøkning. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er i den siste kategorien. Han anbefaler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å ta en vennlig prat med Ida Wolden Bache.

Her er det imidlertid på sin plass å rope et aldri så lite varsku. Finansministeren har nemlig ikke lov til å hviske noen ord i øret på sentralbanksjefen. Regjeringen kan bare instruere Norges Bank gjennom vedtak i statsråd. Alternativt må sentralbankloven endres. Det er avgjørende viktig å slå ring om sentralbankens uavhengighet. Norges Bank har ansvaret for pengepolitikken. Politikernes jobb er å styre gjennom statsbudsjettene.

Det springende punktet er hvordan sentralbankloven og tilhørende forskrift skal tolkes. Det operative målet for pengepolitikken er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Videre slås det fast at Norges Bank skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Spørsmålet er om disse målene skal sidestilles eller ikke. Sentralbanksjefen bør klargjøre hvordan Norges Bank tolker mandatet. Og så må politikerne gi klarere beskjed gjennom vedtak dersom det er nødvendig.

Norges Bank synes å ha funnet balansepunktet. Men Ida Wolden Bache bør følge utviklingen på arbeidsmarkedet nøye.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener