Dagsavisen mener

Røkke ut av rekka går

Kjell Inge Røkke tar med seg formuen og flytter til Sveits. Igjen blir hullene i skattesystemet tydelige.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Så var det Kjell Inge Røkkes tur til å flagge ut av landet. Ifølge Røkke selv gjør han dette fordi det er så fint i hans nye hjemland Sveits. Det har han jo rett i.

Uten å spekulere i Røkkes motiver, noterer vi oss det besynderlige i at det gjerne er Sveits som er målet for reisen når norske milliardærer gjør skatteflyktninger av seg. Vi er ikke de første til å påpeke at Sveits har et behagelig skatteklima, og ofte omtales som et skatteparadis.

Det skulle bare mangle at de rikeste bidrar mest over skatteseddelen

Uansett motiv er det begredelig å se enda en av landets mest formuende flytte ut og dermed bidra med mindre til det norske fellesskapet. Røkke vil spare store summer på å flagge ut. Og det norske fellesskapet vil tape like mye. Årlig går samfunnet glipp av flere milliarder kroner på at norske milliardærer har bosatt seg utenlands.

Det er formuesskatten som får skylda når rikfolk sier adjø til Norge. Den gjør at selskaper tappes for verdier for at eieren skal kunne betale skatten sin, heter det. Høyresida bruker Røkkes avgjørelse til et forutsigbart stormløp mot ordningen.

Da er det på sin plass å minne om at Erna Solberg (H) styrte landet i åtte år. Hun ønsket å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», men var samtidig klar på at hun ikke ville gjøre formuende til nullskattytere. Dette beskrev hun i boka «Mennesker, ikke milliarder» i 2011. Solberg og de borgerlige partiene fant aldri en slik løsning.

Det skulle bare mangle at de rikeste bidrar mest over skatteseddelen. Det er en av grunnpilarene i den norske modellen. Det er heller ikke slik at milliardærer skal bestemme hvordan det norske skattesystemet innrettes. Det er viktig at regjeringen ikke lar seg presse i denne saken.

Det betyr ikke at vi ikke skal se på innretningen av skattesystemet. Det finnes hull som i praksis kan gjøre formuende mennesker til nullskattytere. Den såkalte femårsregelen er et slikt. Den sier at man slutter å betale skatt til Norge på kapitalgevinster, som for eksempel salg av aksjer, etter å ha bodd fem år i utlandet.

Tyskerne har nylig tettet et tilsvarende hull. Tidligere kunne man flytte fra Tyskland til andre land i Europa og utsette skattegjeld av urealiserte gevinster til ubestemt tid. Fra og med i år inntreffer skatteplikten umiddelbart.

SV tar til orde for en tilsvarende løsning i Norge. Det kan være et av flere våpen regjeringen kan ta i bruk for å hindre skatteflukt fra Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener