Dagsavisen mener

Fastlegene må prioriteres

Fastlegekrisen må løses nå.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fastlegemangelen øker stadig i omfang. Det har gått fra vondt til verre. Lederen i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, hevder at krisen er «fullstendig ute av kontroll». Han har tall som indikerer at krisen rammer langt flere enn det som går fram at myndighetenes statistikk. De ferskeste offisielle anslagene fra Helsedirektoratet viser at 175.000 nordmenn er uten sin faste lege. Allmennlegeforeningen mener at tallet er 235.000.

I vår slo Helsedirektoratet alarm på bakgrunn av stadig flere bekymringsmeldinger. Problemet er at mange leger slutter som fastlege. Samtidig er det vanskelig å rekruttere nok nye fastleger rundt om i landet. Ifølge Allmennlegeforeningen rapporterer 118 leger at de nylig har sagt opp sin fastlegeavtale og er i oppsigelsestiden. Hvis kommunene ikke klarer å erstatte disse, kan vi i verste tilfelle få en situasjon der 350.000 nordmenn står uten fastlege.

En utsettelse vil være en stor fallitterklæring.

«Fastlegekrisen er høyst reell, og derfor har regjeringen lovet at vi skal komme med kraftfulle tiltak i 2023-budsjettet», sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2. Det er å håpe at helseministeren får nødvendig gjennomslag når regjeringen i disse dager legger siste hånd på statsbudsjettet for 2023.

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har signalisert et stramt budsjett og innrømmet at flere løfter må vrakes eller i beste fall settes på vent. Fastlegereformen må komme som lovet. En utsettelse vil være en stor fallitterklæring.

Det er drøyt 20 år siden vi alle fikk våre egne fastleger. Ordningen er et stort gode for Ola og Kari, og den var lenge en suksess. Men i 2011 vedtok Stortinget å overføre mange sykehusoppgaver til kommunene. Dermed fikk fastlegene mer å gjøre. Den jevne fastlege har nå svært lange arbeidsdager. Det bør være relativt enkelt å avlaste fastlegene for byråkratiske arbeidsoppgaver de strengt tatt ikke behøver å utføre.

Under Erna Solbergs regjering ble det gjort fint lite for å løse fastlegekrisen. Ap/Sp-regjeringen har gjort noe for å bøte på problemene, men de store grepene har så langt uteblitt. Helseminister Kjerkol har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal foreslå målrettede og effektive tiltak, men disse vil tidligst bli iverksatt i 2024.

Ordet hurtig synes ikke å passe på regjeringens prosess. «Det bør ikke komme som en overraskelse for noen at det er nødvendig å sette inn tiltak i nær framtid», sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Statsbudsjettet for 2023 er nær framtid, for det legges fram 6. oktober. Men 2024 er ikke nær framtid. Ingvild Kjerkol har vært helseminister i snart ett år. Flere kraftfulle fastlege-grep må tas allerede nå. Det haster. Diagnosen er stilt. Resepten på rett medisin mangler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener