Dagsavisen mener

En vanlig jobb?

Også politiske partier må legge tilrette for at folk kan leve vanlige liv. Venstre skal ha honnør for å gjøre nettopp det.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Une Bastholm trakk seg nylig som partileder i MDG. Begrunnelsen var personlig: Med to små barn og tunge politiske verv følte hun seg «for strekt over tid», sa Bastholm.

Bastholms avgang utløste et skred av sympati. Flere politikere i samme situasjon, med små barn og i tidsklemme, kjente seg igjen i følelsen av å ikke strekke til på alle områder. Arild Hermstad, favoritten til å overta etter Bastholm, uttalte at han hadde en fordel fordi han har voksne barn som ikke lenger bor hjemme.

Et velfungerende arbeidsliv må legge til rette for at det er mulig å kombinere jobb med fritid

Det ble mottatt som en presis beskrivelse av virkeligheten for en yrkesgruppe som ofte må jobbe lange dager, og dessuten være «på» overfor mediene til enhver tid. Nå har Venstre tatt grep for å prøve unngå at politikken utelukker småbarnsforeldre. Det fortjener partiet honnør for.

Til VG forteller partileder Guri Melby, som selv er småbarnsmor, at Venstre knesetter fire prinsipp i organisasjonen. Folk skal slippe å jobbe utover normal arbeidstid, og det er satt en makslengde på gruppemøter. Leder har ansvaret for å legge til rette for at ansatte får avspasert for overtidsarbeid, og partiet innfører et forbud mot store jobber med frist neste morgen.

Dette er gode og helt nødvendige grep, som kan gjøre det enklere å kombinere småbarnsliv med toppolitikk, enten det er som politiker eller i rådgiverkorpset.

Slike prinsipper er selvsagt viktige i hele arbeidslivet. Kvinner gjør fortsatt mest av arbeidet i hjemmet og i småbarnsfasen, eller for å pleie syke foreldre eller andre nære. Et velfungerende arbeidsliv må legge til rette for at det er mulig å kombinere jobb med fritid, enten den brukes til frivillig arbeid, nære relasjoner – eller til å slappe av.

Prinsippene er kanskje enda viktigere i politikken. Toppolitikere jobber lengre dager enn de fleste. En felles forståelse for at det må være lov å koble ut, kan gjøre det litt lettere å leve et liv også utenfor politikken. En annen viktig faktor er at politiske verv skal være representative for hele befolkningen. Vi har ikke råd til å miste småbarnsforeldrene. Da blir demokratiet skadelidende.

Det er å håpe at andre parti følger i Venstres fotspor og legger enda bedre til rette for at det er plass til å være partileder og småbarnsforelder. Eller bare et helt menneske med sunne interesser utenfor arbeidslivet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener