Dagsavisen mener

Den norske modellen holder

Diskusjonen om strømstøtte til næringslivet viser det norske samfunnet fra dets beste side.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Debatten om strømprisene er i ferd med å spore av. Det er anklager om «å løpe Putins ærend», skjellsord og karakteristikker alle vegne. Det plutselige sjokket som strømprisene har gitt oss, er i ferd med å skape rifter i samfunnet det kan ta lang tid å lege.

Derfor er det godt å se at tonen er langt mer konstruktiv i den avgrensede diskusjonen om strømstøtte til bedriftene. Her er ordbruken langt mer moderat. Det er til og med rom for innrømmelser av at dette er en vanskelig sak, som ikke er løst i en håndvending.

Det er godt å se at det fortsatt er mulig å søke bred enighet i det norske samfunnet

Bakgrunnen er selvsagt at mange bedrifter sliter med strømregningen. Det er store forventninger om en form for støtte for å unngå konkurs og oppsigelser. Den kommer nok. Men innretningen er ikke gitt.

Næringsminister Jan Christian Vestre erkjenner at det er «vanskelig å se for seg en helt perfekt løsning». LO og NHO er i samtaler med regjeringen i saken, noe som i seg selv er et bevis på at det norske trepartssamarbeidet tjener oss godt også under kriser. Også partene i arbeidslivet snakker åpent om dilemmaer rundt å støtte næringslivet med statlige midler.

NHO-sjef Ole Erik Almlid forteller at han har direkte dialog med regjeringen og LO i saken fordi han ønsker «en bred løsning som virker for bedriftene og som har bred støtte i storting og befolkningen». LO-lederen er inne på samme spor.

Det er mange faktorer som gjør dette til en vanskelig sak. Erfaringene fra pandemien er at støtteordningene var for lite treffsikre. E24 har vist at halvpartene av bedriftene kunne betalt tilbake pengene uten å gå i minus. EØS-avtalen begrenser handlingsrommet til regjeringen. Og så er det et spørsmål om det er statens oppgave å redde bedrifter i dårlige tider, samtidig som overskuddet i gode tider privatiseres. Midt i krisen går det dessuten godt i næringslivet. Arbeidsledigheten er rekordlav, og bedriftene har i snitt store overskudd.

Det er selvsagt politisk uenighet om saken. SV mener støtten må ta form av lån, og henge sammen med en økning av selskapsskatten. Den har regjeringen fredet. Det vil bli tøffe forhandlinger – slik det skal være i en komplisert sak.

Regjeringen tar seg tid med å finne den rette innretningen av str. Det er klokt, og gir rom for en god debatt der mange slipper til. I en krisetid med skjerpede politiske fronter, er det godt å se at det fortsatt er mulig å søke bred enighet i det norske samfunnet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener