Dagsavisen mener

Mor Stat

Skal staten oppheve de økonomiske lovene hver gang virkeligheten blir vanskelig?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Vi lever i en tid preget av kriser. Problemene står i kø: Korona ble etterfulgt av krig. Det er dyrtid og inflasjon, og strømprisen har satt sinner i kok. Godt vante nordmenn må forberede seg på rentehevinger. Og da har vi ikke engang nevnt den store, overordnede krisen: Klimaet og nødvendige tilpasninger.

Vi kan vi ikke til enhver tid føre en politikk som opphever virkeligheten

I slike tider vender mange seg til staten for hjelp. Kravet om strømstøtte til næringslivet er et utslag av dette. Det er en forståelig impuls i et land med en rik stat. Det var rett å støtte bedrifter med milliardpakker under koronanedstengingene – mange måtte jo sågar stenge dørene etter statlig pålegg. Det er likevel grunn til å stanse litt opp og tenke seg om før staten igjen gir penger til næringslivet.

Koronapandemien og støttepakkene skapte en forventning om at det alltid vil komme penger fra staten når det røyner på. Erfaringen fra pandemien er at det er vanskelig å treffe dem som trenger det med slik støtte. Flere av landets rikeste mottok store overføringer fra staten, og antallet konkurser gikk ned under pandemien. Det peker mot en for raus ordning. Skattepakken til oljenæringen, som la til rette for ytterligere leting etter olje, var heller ikke en veldig god idé i en tid der vi må få ned utslippene.

Selv om vi i Norge er vant til å tenke på landet vårt som et unntak, som annerledeslandet, kan vi ikke til enhver tid føre en politikk som opphever virkeligheten. Norge er ikke en øy, men et land i verden. Det er en gryende energikrise på gang. Det må vi alle forholde oss – uten at vi forventer at Mor Stat skal dekke alle merutgifter mens vi lever akkurat som før.

Det samme vil gjelde for dem som måtte snu seg mot staten når renta nå er på vei opp. Det kan ikke være noen overraskelse at renta går opp etter at den har ligget på null prosent i flere år.

Velferdsstaten skal være en grunnplanke som hjelper oss alle når vi har behov. Vi forstår ropene etter statlig støtte fra et næringsliv som har blitt påført plutselige merutgifter til strøm. En strømpakke til næringslivet er trolig nødvendig, men den må være gjennomtenkt, og bidra til strømsparing.

Vi står foran store og helt nødvendige endringer. Norge er heldigvis et rikt land. Det vil gjøre overganger mindre vond. Men vi kan ikke forvente at staten skal beskytte oss mot alle kostnader og konsekvenser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener