Dagsavisen mener

Uverdig for Nav-ofrene

Staten bør være raus, ikke smålig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Nordmenn som har vært ofre for Nav-skandalen saksøker nå staten. Organisasjonen Nav-oppryddingen krever blant annet oppreisning og mer i forsinkelsesrente enn det staten er villig til å gi. Staten nekter Nav-ofrene oppreisningserstatning. Begrunnelsen er at det ikke er hjemmel i norsk rett for dette.

Forsinkelsesrenta er fastsatt ved lov, og den er nå på 9,25 prosent. Men Nav-ofrene får bare halv forsinkelsesrente. Organisasjonen Nav-oppryddingen krever 37 millioner kroner for 7 500 saker som så langt er meldt inn.

I oktober 2019 ble det kjent at Norge har feiltolket lovverket som gir nordmenn rett til å ta ut sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger i andre land i EØS-området. Nav-skandalen var da et faktum. Daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) erkjente at Nav siden 2012 har truffet tusenvis av ugyldige vedtak. Og siden den gang har skandalen vokst i styrke og lengde. Høyesterett har nå slått fast at feilpraktiseringen har pågått helt siden 1994.

Vi står overfor en politisk og rettslig skandale.

Nav-skandalen har vært gransket av et eget utvalg. Konklusjonen fra utvalget er at vi har hatt en problemstilling som ingen egentlig har sett. Utvalgets rapport har den treffende tittelen «Blindsonen». Nav har feilaktig tolket det slik at norsk trygdelovgivning har forrang foran EØS når det gjelder de aktuelle ytelsene. Den norske praksisen har pågått uten at noen instanser oppdaget feilen, inntil Trygderetten i 2017 luktet lunta. Og høsten 2019 ble det altså slått alarm.

Vi står overfor en politisk og rettslig skandale som savner sidestykke i norsk historie. Allerede på 1990-tallet burde det ha ringt noen bjeller. Men både politikere, jurister og andre eksperter sov i timen. Ulike regjeringer har latt det skure og gå. Stortingets kontroll har også vært fraværende. Påtalemyndighet og domstoler må også ta et medansvar. Og hvor har pressen vært?

Problemet er at norske myndigheter har vært mer opptatt av å innskrenke nordmenns muligheter enn å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen i den enkeltes favør. Blikket har vært rettet feil vei. Når man samtidig har skylapper på, blir blindsonen for stor. Minst 2 400 trygdemottakere har dermed urettmessig fått krav om tilbakebetaling. En rekke nordmenn har blitt uriktig dømt for trygdesvindel. 48 personer er dømt til ubetinget fengsel, 21 til betinget fengsel og ni personer har fått samfunnsstraff.

I denne situasjonen velger statlige myndigheter å være paragrafryttere. Det er smålig av staten å behandle Nav-ofrene på en slik uverdig måte. Her bør det gis en solid oppreisningserstatning og fullt ut med forsinkelsesrente. Det er skammelig at Nav-ofrene må gå en ydmykende runde i domstolene. Staten bør være raus når det er staten selv som har gjort urett mot uskyldige nordmenn.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra: Dagsavisen mener