Dagsavisen mener

Dyr og dårlig løsning

Å senke drivstoffavgiftene nå, koster store beløp og har liten effekt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Nesten ni av ti bilister i distriktene vil ha reduserte drivstoffavgifter. Annenhver bilist i distriktene mener at en avgiftsreduksjon bør være permanent.

Dette kommer fram i en meningsmåling utført av Norges Automobil-Forbund (NAF), som er omtalt av NTB. Undersøkelsen er et tydelig eksempel på at det nå legges et stort press på regjeringen, og spesielt Senterpartiet, der kravet om reduserte drivstoffavgifter fremmes med stadig større patos.

Det er formodentlig spenninger internt i regjeringen i dette spørsmålet. Vi vil sterkt advare Arbeiderpartiet mot å gi etter for press eller ønsker om å senke disse avgiftene. Det er flere grunner til at det er en svært dårlig idé.


For det første er det vanskelig å se for seg hvordan et slikt forslag skal kunne få flertall i Stortinget. I alle fall dersom regjeringen skal fortsette å ha SV som sin foretrukne budsjettpartner. SV er et ansvarlig klimaparti. Å gjøre fossilt drivstoff billigere, henger ikke sammen med å føre en politikk som har som siktemål å redusere klimagassutslippene. Regjeringens egen begrunnelse for avgiftene er at veitrafikken påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. Veibruksavgiftene er dermed i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale.


Å gjøre fossilt drivstoff billigere, henger ikke sammen med å føre en politikk som har som siktemål å redusere klimagassutslippene.

For det andre vil en reduksjon av drivstoffavgiftene være ekstremt dyrt for fellesskapet. Drivstoffavgiftene gir i dag inntekter på 20 milliarder kroner i året. Hvis disse inntektene reduseres, må pengene hentes et annet sted. Alternativt må det kuttes i statens utgifter til velferd, forsvar eller andre formål.


For det tredje vil en reduksjon – endatil en fullstendig annullering – av disse avgiftene ha svært begrenset effekt. Pumpeprisene er nå på 25 til 30 kroner. Avgiftene på drivstoff er for tiden til sammen 6,73 kroner på bensin og 5,57 kroner på diesel. Årsaken til de høye drivstoffavgiftene er ikke først og fremst avgiftene, men høye olje- og energipriser. I en tid med krig og uro ser vi at svært mange varer øker i pris. Det gjelder energi, mat og drivstoff, blant annet. Press i økonomien gjør også at renta er på vei opp. En reduksjon i avgifter kan føre til et ytterligere press på renta.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener