Dagsavisen mener

Strømnettet må oppgraderes

Strømnettet må bygges ut for å møte en elektrifisert framtid. Og det må gjøres på riktig måte.

Strømnettet må bygges ut for en elektrifisert framtid. Og det må gjøres på riktig måte.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tirsdag la Strømnettutvalget fram sin utredning om strømnettet i Norge. Strøm preger debatten om dagen – og ikke bare på grunn av de voldsomt høye strømprisene som har preget vinteren og våren. Det grønne skiftet og utfasing av fossile energikilder krever en oppgradering og utbygging av strømnettet. Det er derfor et viktig arbeid utvalget har utført.

Det er opp til politikerne å sørge for at prisen på strøm som flyter i et modernisert strømnett er til å leve med

Dagens nett må utnyttes bedre, slår utvalget fast. Det er grunnleggende. Det koster penger å utvikle strømnettet. Da må vi sørge for at den eksisterende kapasiteten blir brukt. Vi kommer likevel utenom at vi må utvikle et nytt og forbedret nett.

En slik utbygging vil skape kontroverser. Det vet alle som husker tilbake til debatten om de såkalte «monstermastene» i Hardanger for litt mer enn ti år siden. Protestene var massive mot tap av natur til de store mastene. Mastene har like fullt vært i bruk siden 2014.

Strømnettutvalget vil utvikle en veileder for samfunnsøkonomisk analyse i forbindelse med utbygging av strømnettet. Denne veilederen skal tillegge «ikke prissatte kostnader» stor vekt – alt som er knyttet til natur, miljø og friluftsliv. Det er et viktig utgangspunkt om vi skal unngå de største og mest høylytte konfliktene – lik de vi også har sett i forbindelse med utbygging av vindmølleparker.

Olje- og energiminister Terje Aasland understreket da han mottok utvalgets utredning at Norge trenger et sterkt og robust strømnett «slik at vi kan vi få fraktet den fornybare kraften vår fram til alle som trenger den». Det har han helt rett i. Vi må legge til rette for en elektrifisert framtid gjennom en så effektiv utbygging av strømnettet som mulig.

Det vil trolig også innebære at vi på sikt bygger ut overføringskapasiteten mellom nord og sør. Men her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Vinteren har lært oss at prisen på strøm er i fri flyt. Vi må derfor øke produksjonen av kraft i Norge, gjennom flere vindmøller på land og til havs, og gjennom å effektivisere vannkraftproduksjonen. Det må skje før vi eventuelt bygger ut overføringskapasiteten mellom nord og sør.

Strømnettet må uansett bygges ut. Det er å håpe at Strømnettutvalgets arbeid kan bidra til at det skjer med så få kontroverser som mulig. Så er det opp til politikerne å sørge for at prisen på strøm som flyter i et modernisert strømnett er til å leve med, både for vanlige folk og for industrien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener