Dagsavisen mener

Gode signaler om frynsegoder

De rause ordningene for våre folkevalgte skal strammes inn. Det er bra – og helt nødvendig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Denne uka leverte utvalget som har sett på stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger sin første delrapport. Vi har skrevet kritisk om så vel ordningene som misbruken av disse tidligere. Derfor er det på sin plass å rose signalene i rapporten. Det går mot innstramming av flere ordninger, og strengere reaksjonsmuligheter for brudd på ordningene. Det er bra – og helt nødvendig.

Det vil ta tid å gjenoppbygge tillitsforholdet mellom innbygger og politikere

Utvalgsleder Therese Johnsen, tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, overleverte rapporten til stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) mandag. Gharahkhani understreket da viktigheten av at det er et eksternt utvalg som nå ser igjennom politikernes ordninger, og ikke politikerne selv. «Det er en del av tillitsbyggingen», sa han.

Den uttalelsen viser to ting. Det første er hvor viktig dette arbeidet er. Tilliten til våre politikere er svekket av alle avsløringene om misbruk av ordningene – og av hvor rause disse ordningene er. Det andre er at stortingspresident Gharahkhani med tydelighet viser at han skjønner alvoret i saken. Det vil ta tid å gjenoppbygge tillitsforholdet mellom innbygger og politikere.

Utvalget skal levere en endelig rapport i begynnelsen på neste år. Denne første rapporten er uansett et viktig første steg på veien mot å bedre tilliten til våre folkevalgte. Utvalget foreslår å avvikle diettpenger for politikere som har rett til pendlerbolig, og å la stortingsrepresentantene dekke noen kostnader i pendlerboligen selv. Utvalget foreslår videre at man bør avvikle ordningen med doble feriepenger for stortingsrepresentanter, og foreslår å ta hele etterlønnsordningen opp til vurdering.

Pendlerboligordningen vil bestå, men med viktige endringer. Retten til pendlerbolig bør ikke lenger knyttes til stortingsrepresentanters folkeregistrerte adresse, foreslår utvalget. Gutterommet vil ikke lenger være et godt nok skalkeskjul. Det er faktisk bosted og avstanden til hovedstaden som bør legges til grunn.

Kort sagt: Utvalget foreslår innstramminger i Stortingets økonomiske ordninger. Regelverket vil bli strammet inn, og oppfølgingen kommer etter alle solemerker til å bli strengere. Det er gode signaler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener