Dagsavisen mener

Et sjansespill Norge ikke kan begynne med

Det er ingen realisme i at en nordisk forsvarsallianse vil avskrekke Putin.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Etter at Russland overfalt Ukraina 24. februar i år, har mange måttet tenke nytt om gamle standpunkt. Det gjelder ikke minst nei til Nato-partiene Rødt og SV. Mens Rødt har trukket seg helt unna debatten og skygget unna all nyorientering, har SV – svært fortjenstfullt – åpnet for en ny Nato-debatt som kan resultere i en endring av politikken når det neste partiprogrammet skal vedtas på landsmøtet neste år.

Det er Nato som gjelder. Det bør være tydelig for alle nå.

Det er et kvalitetstegn ved politisk tenkning at man søker nye standpunkter når verden endrer seg. Da Sverige og Finland begynte å orientere seg sterkt mot Nato tidligere i vinter, var det allerede urealistiske foretrukne alternativet til SV – en nordisk forsvarsallianse – i realiteten stein dødt. Hvis det går slik mange tror, og en formell medlemsprosess for de to nordiske landene settes i gang på Nato-toppmøtet i mai, bør diskusjonen om en nordisk allianse parkeres for godt. Det er Nato som gjelder. Det bør være tydelig for alle nå.

Det er forståelig at dette er en vanskelig situasjon for SV, som ble grunnlagt på Nato-motstand i sin tid. Likevel er det rart å lese utspillet fra partiets nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, som fortsatt argumenterer for at Norge bør gå ut av Nato og inn i et nordisk samarbeid, også hvis Sverige og Finland går inn i atlanterhavsalliansen. «Uansett om Sverige og Finland no blir medlem av Nato eller ikkje, så vil ein nordisk «artikkel 5» vere det som gjer at det blir mogleg å på sikt gå ut av Nato», sier han til Klassekampen. Også den andre SV-nestlederen, Kirsti Bergstø, er fortsatt mot norsk medlemskap.

Natos «Out of area»-strategi, og særlig krigen i Afghanistan, har vært svært vanskelig for mange på venstresiden. Det er en ærlig sak. Det er mye å kritisere denne krigen for. Ingen påstår at et medlemskap i Nato er kostnadsfritt eller uproblematisk. En allianse med de mer «uskyldige» nordiske landene kan kanskje framstå som hyggeligere enn Nato-alliansen som sørger for sikkerhetsgarantien fra supermakten USA. Men denne løsningen har tjent oss svært godt helt siden 1949, og den har vært en forutsetning for vår sikkerhet og frihet. Har man ikke forstått det før, bør man ha innsett det denne vinteren.

Vi håper SV lytter til andre enn sine nestledere når partiet skal meisle ut en ny allianse- og sikkerhetspolitikk.

Fylkesnes hevder at Norden har en større forsvarskraft en Ukraina, og at et samlet nordisk forsvar vil være et av de ti største i verden. Hans plan må innebære en massiv opprusting og et minst like massivt sjansespill på at Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island sammen skal avskrekke Vladimir Putin, som en ny global, dominerende militærblokk.

Dette sjansespillet kan Norge selvfølgelig ikke begynne med. Vi håper SV lytter til andre enn sine nestledere når partiet skal meisle ut en ny allianse- og sikkerhetspolitikk.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener