Dagsavisen mener

Den evige kampen

En ny NAV-rapport skaper uro i feltet, men fødselspermisjonen bør ikke røres.

.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Andelen foreldre som tar ulønnet permisjon i etterkant av foreldrepengeperioden, har økt kraftig. Og har tiltatt etter at foreldrepengeperioden ble delt i tre like deler i 2018.

Familiepolitikk er et svært verdiladet felt, med sterk symbolikk. Pappapermisjonen har derfor vært gjenstand for politisk strid i årevis.

En undersøkelse gjort av NAV viser at nær halvparten av mødrene tok ulønnet permisjon i 2021. Dette er en økning på over 50 prosent siden 2017. Det er stor usikkerhet knyttet til årsakene, men NAVs forskere peker på at mor ønsker mer tid til å amme barnet.

Men NAV peker også på de økonomiske rammene som har vært svært gunstige de siste årene. Også fars bruk av ulønnet permisjon har økt. Derfor kan det være ytre faktorer som er bestemmende. Det kan hende at det handler om andre forhold enn konkrete omsorgsbehov, som økonomi, verdivalg eller arbeidsgivers forventninger.

Vi tror gode økonomiske tider har hatt stor betydning for foreldrenes valg. Gode tider har gitt stort handlingsrom for svært mange. Å tilbringe mer tid sammen med barn og være sammen som familie, er et fantastisk gode, som veldig mange ønsker å få til. Det er et sunt trekk at dette har vært en prioritet for mange.

Man skal derfor være forsiktig med å konkludere og sette i gang en ny debatt om fordelingen av fødselspermisjonen på bakgrunn av NAVs rapport. Den nye økonomiske virkeligheten vi nå skal inn i med renteøkninger og dyrtid, vil meget trolig endre på viljen og evnen til å ta ut ulønnet permisjon. Tallene i NAVs rapporter vil kunne se veldig annerledes ut.

Familiepolitikk er et svært verdiladet felt, med sterk symbolikk. Pappapermisjonen har derfor vært gjenstand for politisk strid i årevis. Etter at Erna Solbergs regjering reduserte pappas tid til 10 uker fikk Venstre gjennomslag for igjen øke til 15 pappauker i 2018. Det er ikke mer enn ett år siden KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsket å redusere fedrekvoten fra 15 til 10 uker. Frp-nestleder Sylvi Listhaug ville gi foreldrene full frihet til selv å avgjøre hvordan permisjonen skal fordeles dem imellom.

Historien forteller oss at frivillighet ikke har vært noen farbar vei for pappa. Fødselspermisjonsordningen i Norge er unik, den er blant de beste i verden, og nå bør det bli ro og forutsigbarhet rundt den. Ny omkamp vil være et tilbakeslag for likestillingen, for det moderne familielivet og ikke minst for karrieremulighetene for kvinner i arbeidslivet. Vi må slå ring om pappakvoten og dagens tredeling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener