Dagsavisen mener

Nei til ny rullebane

Når ikke en gang flyselskaper støtter en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, må planene legges vekk.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

En tredje rullebane på Oslo Lufthavn har vært under planlegging i over 20 år. Regjeringen skal nå sette ned et uavhengig utvalg som skal vurdere framtidig kapasitet og behov ved landets hovedflyplass, slik det ble varslet i Hurdalsplattformen. Samferdselsdepartementet skal etter planen legge fram en nasjonal luftfartsstrategi til høsten.

Heller ikke regjeringspartiet Sp ønsker en utvidelse på Gardermoen.

Dagsavisen har denne uka problematisert behovet for en tredje rullebane. Tilbakemeldingen fra to av landets største flyselskap tyder på at Norge skal tenke seg nøye om før det investeres milliardbeløp og legges beslag på ytterligere naturressurser. 4000 dekar dyrkbar jord og 17 milliarder kroner er kostnaden.

SAS mener det ikke er behov for en ny rullebane nå. Usikkerheten er for stor om hvordan flytrafikken vil utvikle seg de neste tiårene, og det advares mot å velge kurs basert på det som kan være fortidas reise- og trafikkmønstre. Heller ikke Widerøe gir tommel opp for større infrastruktur. «En av fordelene med elektrifiseringen av norsk luftfart er at vi kan bruke eksisterende infrastruktur og dermed kan spare miljøet for store naturinngripende tiltak. Dette kan vi sannsynligvis gjøre uten å bygge ut flere rullebaner», sier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

Dette gir luft under vingene for de 14 miljø- og bærekraftsorganisasjonene som har alliert seg i kampen mot offentlige tiltak som vil føre til mer luftfart og flere klimaskadelige utslipp. Støtten fra de to operatørene gjør at saken bør være enkel for regjeringen, mener Naturvernforbundet, som får støtte av SV. Heller ikke regjeringspartiet Sp ønsker en utvidelse på Gardermoen. I programmet lover partiet å «sørge for at planene om en tredje rullebane på Gardermoen blir skrinlagt».

Skal Norge og verden nå sine klimamål, kan vi ikke legge til rette for økt flytrafikk. Større kapasitet vil stimulerer til mer trafikk og utslipp. Det vil være uansvarlig å utvide Oslo Lufthavn med en tredje rullebane.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener