Dagsavisen mener

Ja til offentlige søkerlister

Vi skal kunne diskutere hvem som er best egnet til viktige jobber i samfunnet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Offentlige søkerlister skremmer bort gode kandidater. Slik lyder argumentet når kritikere av ordningen som lar oss alle se hvem som søker viktige stillinger i det offentlige Norge, går til angrep på de åpne søkerlistene. Nå senest er det Nina Riibe, administrerende direktør i Econa, som framfører argumentet.

Formålet med offentlige søkerlister er at vi som samfunn skal være sikre på at rett søker blir ansatt. Dette er avgjørende for den høye graden av tillit i Norge. Ingen ønsker at viktige stillinger skal deles ut på bakgrunn av kameraderi og vennetjenester. Dette er kanskje enda viktigere på lokalt nivå, i kommuner og fylkeskommuner. På grunn av små forhold er risikoen for bindinger stor, og behovet for åpenhet desto større.

Ordningen må bestå – og styrkes

Offentliggjøring av navn på søkere bidrar til en bred og offentlig debatt om hvilke kvalifikasjoner samfunnet ønsker til en bestemt stilling, og om hvem som er riktig person til å fylle disse kriteriene. Debatten om jobben som sentralbanksjef er et godt eksempel. Man kan være enig eller uenig i at Jens Stoltenberg fikk jobben. De fleste har i alle fall et godt grunnlag for å mene noe om ansettelsen etter at mediene saumfarte søkernes kvalifikasjoner i forkant av ansettelsen.

Kritikerne har noen gode argumenter. Brorparten av søkerne til stillingen som konsernsjef i 2020 Statnett var unntatt offentlighet. En slik praksis uthuler ordningen. Det er en rettighet å søke unntak fra offentlighet. Men det skal tilhøre unntakene at ønsket innvilges.

Det finnes en rekke eksempler på undergraving av åpenheten i offentlige søkerlister. NRK publiserte søkerlisten dagen før stillingen som kringkastingssjef ble besatt i forrige uke. Dermed fikk vi knapt debatt om navnene på listen før Vibeke Fürst Haugen fikk jobben. Og Nicolai Tangens navn ble holdt unna offentligheten før han ble ansatt som sjef for oljefondet i fjor.

Disse omgåelsen er ikke et argument for å svekke åpenheten. De taler heller for å innføre sanksjoner i offentlighetsloven.

Norge er åpent demokrati. For at vi fortsatt skal være det, er vi avhengig av at tilliten i samfunnet består. Offentlige søkerlister er en viktig del av denne tilliten. Ordningen må bestå – og styrkes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener