Dagsavisen mener

Dårlig forberedt

Nok en gang opplever vi at Norge må stå midt i en krise før vi forbereder oss på den.

Politi utenfor Stortinget i Oslo.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Beredskap har vært et viktig og sentralt tema i politisk debatt i Norge i over ti år. Erna Solberg gjorde nettopp beredskap til en viktig sak da hun drev valgkamp i 2013. Det mørke bakteppet var den totale svikten i politiets respons under terrorangrepet 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet og enda flere ble skadd, mange av dem svært alvorlig.

Senere kriser har lært oss at alt snakket om beredskap var mer ord enn handling. Riksrevisjonen slaktet Regjeringen Solbergs manglende innsats med objektsikring, og forsøkene på å mørklegge debatten ble etter hvert svært pinlige.

Da pandemien rammet oss i 2020, var vi også svært dårlig forberedt. Beredskapslagre av helt elementært utstyr fantes knapt, til tross for at en pandemi var pekt ut som det aller mest sannsynlige krisescenarioet. Intensivkapasiteten var ikke på noen måte dimensjonert for den smittebølgen som traff oss.

En evig felle i beredskapstenkning er at man hele tiden forbereder seg på den forrige krisen, og ikke på den neste.

Nå møter Norge nye kriser. Krigen i Ukraina har ristet oss våkne. Det kommer ekstrabevilgninger til Forsvaret, og en ny forståelse av hva en mangelfull forsvarsevne kan komme til å bety, brer seg med rekordfart i det politiske miljøet. SV har startet en Nato-diskusjon. Men krigen skaper andre kriser enn økt fare for væpnet konflikt og cyberkrigføring. Når Russland og Ukraina ikke lenger eksporterer korn og annen mat i det omfanget de pleier, skaper det diskusjoner om vår egen mangelfulle beredskap også på dette området. Vi har kraftig bygd ned kornlagrene de siste 20 årene.

En evig felle i beredskapstenkning er at man hele tida forbereder seg på den forrige krisen, og ikke på den neste. Vi mennesker har en tilbøyelighet til å tenke at historien gjentar seg, men de siste ti årene bør ha lært oss at selve kjennetegnet på en krise er at man ikke vet hvordan den vil arte seg på forhånd. Derfor må vi være forberedt på et mylder av ulike kriser og katastrofer.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener