Dagsavisen mener

Flyktninger i arbeid

Ukrainske flyktninger skal raskt i arbeid i Norge. I faste og hele stillinger.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg tok i helga til orde for at ukrainske flyktninger som kommer til Norge, må få mulighet til å komme seg rett ut i arbeid. Vi støtter intensjonen. Norge har behov for arbeidskraft, og det er bedre å la menneskelige ressurser bidra enn å gå ledige. Solberg sparker likevel inn åpne dører med sitt utspill.

Den sittende regjeringen har vedtatt at ukrainere som flykter fra Vladimir Putins krig, skal få såkalt midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingslovens paragraf 34. Denne paragrafen gir asylsøkere opphold basert på gruppetilhørighet, og ikke etter en individuell vurdering. Tillatelsene gis for ett år av gangen, og innebærer rett til å arbeide.

Arbeidet for faste og hele stillinger er noe som gagner hele samfunnet

Med andre ord akkurat det Erna Solberg mener regjeringen må ta tak i. For å si det litt spøkefullt: Etter en tung start må det være godt for regjeringen Støre å være i forkant av opposisjonens krav.

Med det sagt, er det flere gode takter i Solbergs utspill. Høyre vil ha et «hurtigspor» ut i arbeidslivet, der det blant annet åpnes for å ta utdanningsmoduler som gjør at flyktningenes kompetanse fra hjemlandet blir relevant i Norge. I tillegg vil Høyre sikre rask bosetting i en kommune og norskkurs, i sørge for et tilbud om psykisk helsehjelp. Dette er forslag det er lett å stille seg bak.

Den ferske Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) lover at dette skal være på plass gjennom hurtigsporet i introduksjonsprogrammet. Dette er tilpasset flyktninger med utdanning på videregående nivå fra før, og det er grunn til å anta at mange ukrainske flyktninger vil kunne ta dette i bruk.

Det er fint med politisk enighet i en potensielt vanskelig sak som et ventet innrykk av flyktninger fra krig.

Samtidig viser den tidligere statsministerens utspill hvor avgjørende forskjellene mellom en borgerlig og en sosialdemokratisk kan være. Erna Solberg kritiserer regjeringen for de varslede innstrammingene i bruk av innleid arbeidskraft. Det gjør det vanskelig for bedrifter å være fleksible, også overfor flyktninger fra Ukraina, mener Høyre. Dette er en av Høyres ideologiske kjepphester, som gjorde skade på det norske arbeidslivet i de åtte årene Høyre styrte landet.

Vi er derfor glad for det kontante svaret fra statsråd Mjøs Persen: Ukrainere som får jobb, skal få sine rettigheter ivaretatt. Arbeidet for faste og hele stillinger er noe som gagner hele samfunnet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener