Dagsavisen mener

Lytt til fagfolk, Brenna

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse eksamen. Det er to streker under svaret.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Ny vår, nye muligheter for debatt om hvordan man bør avslutte skoleåret for elever i grunnskole og på videregående under en pandemi. Vi har lite tro på verdien av eksamen på prinsipielt grunnlag, men er trygge på at standpunktkarakter gir et solid bilde av elevene.

Direktoratets råd bør veie tyngst når kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skal fatte den endelige avgjørelsen.

Pandemien har vært tøffest for våre barn og unge. Skole, idrett og det sosiale livet har blitt rammet hardt. Voksensamfunnet er ganske enstemmig om at byrden denne gruppa har måttet bære, har vært urimelig tung. De som startet førsteåret på videregående høsten 2019, er russ denne våren. Det har vært tre svært spesielle skoleår.

Det er store regionale forskjeller når det gjelder skolehverdagen for norske elever de siste par årene. Elevene i Oslo-skolen har vært særlig rammet av tiltak og har mistet nesten ni måneder, eller ett helt undervisningsår, til rødt nivå. Eksamen er sentralgitte og nasjonale. En test av alle, kan derfor slå skeivt ut.

Kunnskapsdepartementet ønsket råd, og svarene fra Utdanningsdirektoratet, som er fagmyndighet for grunnopplæringen, kom mandag. Direktoratet har gjort en helhetsvurdering og har tatt hensyn til likebehandling, elevenes motivasjon, trivsel og læring, og hvor praktisk gjennomførbar en mulig eksamen er i en mulig forlenget pandemi. Det understrekes at det var en vanskelig vurdering, men svarene er likevel utvetydige. Eksamen våren 2022 bør avlyses.

Tvilen kommer elevene til gode. Norge bør følge egen korinadoktrine også på dette feltet, ta det sikre for det usikre.

Direktoratets råd bør veie tyngst når kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skal fatte den endelige avgjørelsen. Den bør hun også komme fram til ganske raskt, slik at skolene får brukt tida godt fram til sommeren. Forutsigbarhet og tid er viktig for alle når standpunktkarakterene skal få enda mer vekt.

Bortfall av eksamen skal ikke være ensbetydende med mindre læring og innsats. Det er grunn til å være bekymret for kvaliteten på den skolen disse rammede kullene har vært gjennom. Men kunnskapshull etter tre år med pandemi, tettes ikke bedre av en belastende eksamensperiode enn av god undervisning.

Vi mener en klok standpunktvurdering er godt nok i en unntakstilstand og gir et relevant bilde av elevene. Ungdommens mentale helse etter disse årene bekymrer oss langt mer enn eventuelle kunnskapsmangler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener