Dagsavisen mener

La LO-lederen sitte

LO må henge med i tiden.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det foreslås å heve aldersgrensen for tillitsvalgte i LOs toppledelse. Den øvre grensen for å bli valgt skal heves fra 60 til 65 år. Dermed blir det åpning for at LO-leder Peggy Hessen Følsvik (61) kan velges for tre år på LO-kongressen i månedsskiftet mai-juni. Og eventuelt velges for nok en periode i 2025, hvis det skulle bli ønskelig.

Siden Yngve Hågensen ble valgt til LO-leder i sin siste fireårsperiode har regelen vært at man ikke er valgbar dersom man har passert 60 år. Nå foreslås det altså å plusse på med fem år. Lederen i Fagforbundet, Mette Nord, sier til TV2 at hun har god tro på at det blir tilstrekkelig støtte for en slik endring på årets LO-kongress.

Peggy Hessen Følsvik har gjort seg godt bemerket som LO-leder.

Peggy Hessen Følsvik har ikke bekreftet om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, men det vil overraske dersom hun kaster inn håndkleet. Følsvik ble valgt som 1. nestleder i LO for fem år siden og rykket inn som LO-leder da Hans-Christian Gabrielsen brått og uventet døde 9. mars i fjor. Gabrielsen ble bare 53 år gammel. Han var derfor spådd en lang karriere som LO-leder.

Peggy Hessen Følsvik har gjort seg godt bemerket som leder av LO det knappe året hun har vært i denne posisjonen. Hun står sterkt i LO-familien. Denne gangen blir LO-ledelsen bare valgt for tre år, siden fjorårets kongress ble utsatt ett år på grunn av pandemien.

Den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er nå 72 år. Politikere, fagbevegelse og næringsliv har oppfordret oss til å stå lenger i jobb, og det er det mange som gjør. Seniorer representerer en stor ressurs. På den annen side er det mange som velger tidligpensjon fra 62 år. Vi kan glede oss over at det har blitt lagt til rette for større fleksibilitet på dette området. Dette er en samfunnsendring som ikke har kommet av seg selv, men blitt kjempet fram av politiske krefter – godt drevet av press fra LO-familien.

Det er på høy tid at LO nå hever den øvre grensen for å bli valgt inn i toppledelsen. LO burde ha gått foran i dette spørsmålet, ikke ha kommet slepende etter utviklingen. Det må være samsvar mellom ord og handling. 64 år er ingen alder i dagens arbeidsliv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener