Dagsavisen mener

Ap tar AAP-grep

Nå reverserer regjeringen et av Høyre-regimets mest omstridte sosiale kutt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) varslet før jul at det ville komme nye retningslinjer for AAP, arbeidsavklaringspenger. Nå er planen klar, med kort høringsfrist slik at endringene kan ha virkning fra 1. juli.

Ingen blir friskere av ett år uten inntekt.

Hvis man etter ett år på sykepenger har mindre enn 50 prosent arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade kvalifiserer man til ytelsen arbeidsavklaringspenger. Tidligere hadde man fire år på å komme seg tilbake i arbeidslivet eller bli erklært ufør. Høyre-regjeringen strammet til ordningen fra 2018. En stønadsperiode på fire år ble til tre og vilkårene for å få utvidet perioden ble skjerpet.

Regelendringene var brutale og ga store konsekvenser for AAP-mottakere. Flere tusen falt ut av ordningen uten å være ferdig avklart mot verken uføretrygd eller arbeid. I tillegg ble det innført en karensperiode på ett år. De som gikk ut av ordningen, måtte vente i 52 uker før man kunne søke om ny AAP-stønad. Mange endte opp på sosialhjelp i denne perioden. Høyre-tanken virket å være at flere skulle tvinges ut i arbeid. Men ingen blir friskere av ett år uten inntekt. Vondt er heller blitt verre for mange av at de er presset ut i en fortvilende situasjon.

Det lå å en grunnleggende mistillit til vanlige folk og leger bak denne høyrepolitikken. Og politikken fungerte heller ikke etter intensjonen. En ny NAV-rapport viser at det var 6000 flere som søkte om AAP i 2019 sammenlignet med 2018, til tross for et godt arbeidsmarked. Forklaringen kan være at mange av de som ble kastet ut i et venteår var så dårlige at de ble innvilget en ny AAP-periode. Høyres behov for å vise handlekraft slo feil. Grepene var feil når behovet heller var større evne hos NAV til å følge opp og avklare arbeidsevne raskere.

Nå tar Arbeiderpartiet og regjeringen tak i denne usosiale og menneskefiendtlige politikken. Karensåret forsvinner, men regjeringen vil ikke tilbake til fire års stønadsperiode. Den vil mykne opp reglene for unntak, slik at flere som trenger det vil kunne få innvilget AAP i en utvidet periode. Arbeidslinja gjelder, og målet er at flere skal avklares på tre år og hjelpes tilbake i jobb. Det er kommet større ressurser til NAV.

Statsråd Tajik varsler også en evaluering av selve AAP-ordningen. Det er sikkert klokt da den er svært kompleks og omfatter over 130.000 mennesker og koster samfunnet 33 milliarder kroner. Mer kunnskap må på plass før man igjen gjør endringer i ordninger som har avgjørende betydning for livene til svært mange mennesker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener