Dagsavisen mener

Demokratisk fallitt

Demokratene og demokratiet tapte avgjørende kamp i Washington.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Senatet var ikke rause med Joe Biden på ettårsdagen for hans presidentskap. Han hadde lagt stor prestisje i å få gjennomført en nasjonal valgreform med kritisk viktighet, men fikk ikke med seg flertallet.

Uten føderale regler kan republikanerne fortsette å manipulere valgordningene på delstatsnivå

Representantenes hus, der Demokratene har flertall, har stemt for forslag om å styrke rettighetene til amerikanske velger. Men for at det skal bli nedfelt i lovverket, måtte Senatet gi sin godkjenning. Republikanerne har ikke ønsket reformen, og har nektet å stemme over den gjennom å bruke såkalt filibustertaktikk. Det kreves at 60 av 100 senatorer sier ja til avstemning. 41 senatorer kan altså stoppe prosessen. Slik kan forslag treneres og et mindretall tillates å bestemme.

For å tvinge fram en avstemning, forsøkte Demokratene å avvikle hele filibusterordningen. Men dette fikk de ikke med seg alle sine egne på. To demokratiske senatorer stemte nei og da blir ikke forslaget om å styrke amerikaneres adgang til å stemme, stemt over i Senatet.

Resultatet er nedslående. Det republikanske partiet ønsker ikke å styrke borgernes demokratiske rettigheter. Det er ingen vilje til å avgi makt for å styrke folkestyrets idealer.

Det er noe alvorlig galt med et politisk beslutningssystem som ikke reflekterer folkets sammensetning. Ethvert forsøk på å endre systemet kan blokkeres av det samme systemet. Senatorer fra folkerike stater som California og New York har samme innflytelse som de fra Nord-Dakota eller Wyoming. Det er hevdet at de 41 senatorene som stoppet lovforslaget, representerer 21 prosent av befolkningen. Samtidig har 70 prosent av amerikanerne uttrykt at de ønsker å styrke velgerrettighetene.

Uten overordnede føderale regler for hele USA kan republikanerne derfor fortsette å manipulere valgordningene på delstatsnivå. I 2021 vedtok 19 stater nye lover som gjør det vanskeligere å bruke stemmeretten. Strengere krav til velgerregistrering eller begrenset adgang til forhåndsstemming er blant grepene som er tatt. I praksis betyr det at det blir vanskeligere å stemme for grupper som har stemt på Demokratene − på motparten. Dette er grunnleggende udemokratisk og sender USA på en svært farlig kurs.

Veien ligger nå åpen for at mellomvalget i høst og presidentvalget i 2024 kan vinnes av eks-president Donald Trumps republikanere gjennom å undertrykke velgere. Det er lite annet enn valgjuks i nasjonal skala.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener