Dagsavisen mener

For lite offentlighet

Et demokrati kan bare fungere om offentligheten får innsyn i myndighetenes utførelse av sitt embete.

Kontrollkomiteen ber om innsyn i hva forgjengeren Jan Tore Sanner (H) drev med. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier nei.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tilbake i 2017 avdekket Riksrevisjonen mangelfull arkivering og feil journalføring i departementer og statlige etater. Nå har Riksrevisjonen fulgt opp i en ny rapport. Funnet er nedslående: Utviklingen går i feil retning.

Journalføringstiden i staten har økt. Selv om departementene faktisk kan vise til litt bedring på dette feltet, er det alvorlig. Det gjør det vanskelig for offentligheten å holde øye med utviklingen mens den pågår. Legg til at intetsigende og like titler gjør dokumenter vanskelige å finne, og at hele 29 prosent av sakene blir forhåndsunntatt offentlighet, så får vi et bilde av statlige myndigheter som ikke respekterer offentlighetsloven.

Bare en våken offentlighet og opposisjon på Stortinget fikk regjeringen til å snu

Riksrevisjonen går inn Bergen Engines-saken, der eier Rolls-Royce ville selge fabrikken til russiske krefter. Rapporten viser at sentrale dokumenter ikke ble arkivert og journalført, eller ble journalført for sent. Det er også vanskelig å finne dokumentene, blant annet fordi deler av materialet feilaktig er gradert. «Dette er gjort bevisst, og det er kreativt gjort for å forsøke å hindre innsyn», slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast ovenfor E24. Det er uakseptabelt, men ikke enestående. Dagens Næringsliv kunne denne uka fortelle at avisa fant rundt 40 dokumenter fra 2019 og fram til første halvdel av 2021 som først i oktober ble journalført.

Vårt demokrati er avhengig av at mediene, Stortinget og andre kan se myndighetene i kortene. Det viser Bergen Engines-saken tydelig. Det var så vidt at selskapet, som blant annet produserer teknologi som brukes militært, havnet på russiske hender. Bare en våken offentlighet og opposisjon på Stortinget fikk regjeringen til å snu.

VG gir oss enda en versjon av utviklingen mot mindre åpenhet. Avisa beskriver hvordan Finansdepartementet nekter å gi ut dokumenter som kan belyse hvordan tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) utsatte behandlingen av innsynskrav i dokumenter om Oljefondets fremtidige forvaltning. En samlet kontrollkomité på Stortinget har bedt departementet om alle saksdokumenter – og fått avslag. Begrunnelsen, som er signert finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), er vern om fortroligheten i departementets interne prosesser.

Det holder ikke. Når kontrollkomiteen på Stortinget ber om innsyn, skal departementet oppfylle ønsket. Unntakene skal være veldig godt funderte. På samme måte skal departementer og statlige etater forholde seg til offentlighetsloven. Et demokrati kan bare fungere om offentligheten får innsyn i myndighetenes utførelse av sitt embete.

Det er direkte nedslående at våre politikere og embetsfolk tydeligvis ikke forstår dette.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener