Dagsavisen mener

Pensjon fra første krone

Regjeringen retter opp en stor urettferdighet i det norske pensjonssystemet.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) og regjeringen innfører pensjon fra første krone allerede fra nyttår.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Vi har bestemt oss for å forsere arbeidet med pensjon fra første krone og innfører det allerede neste år». Det sa Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) til VG i går. Med det rettes en stor urettferdighet i det norske pensjonssystemet opp.

Det er ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som Tajik og regjeringen nå endrer fra nyttår. Fram til nå har en arbeidstaker måttet tjene minimum grunnbeløpet i folketrygden – i dag 106.399 kroner – for å få pensjon. Nå vil alle over 13 år få opptjening fra den første kronen de tjener. I tillegg får også ansatte i stillinger under 20 prosent for første gang tjenestepensjon med regjeringens initiativ.

Dette er en skikkelig gladsak fra regjeringen

Den nye ordningen innføres allerede fra 1. januar 2022, med mulighet for overgangsordninger til 1. juli neste år. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener regjeringen går for fort fram. Det får så være. NHO har i alle tilfeller strittet imot endringen lenge.

Fagbevegelsen har i en årrekke kjempet for at alle arbeidstakere skal ha rett på pensjon fra første krone. LO og YS har krevd å få gjennomslag for en slik løsning i flere lønnsoppgjør. Arbeidsgiversiden har sagt nei. NHO har ment at dette er et politisk spørsmål som ikke hører hjemme i lønnsoppgjør. De borgerlige partiene svarte lenge ved å vise til at arbeidsgiverne ikke var med på laget, og at politisk inngripen derfor ikke ville være riktig. Slik ble en helt nødvendig endring trenert.

Det hører med til historien at det borgerlige flertallet overraskende snudde og gikk inn for pensjon fra første krone tidligere i år. Det var da snakk om en innføring over tid.

Nå har altså Ap- og Sp-regjeringen fått fortgang i prosessen. Dermed får en million arbeidstakere en helt annen mulighet til pensjonsopptjening. Enkelt forklart har ordningen fram til nå fungert slik at en arbeidstaker som tjener 300.000 kroner, har fått pensjon for to tredeler av lønna. En inntekt som er dobbelt så høy, 600.000, har gitt opptjening på fem av seks kroner.

Slik har lavtlønte, og i overveldende grad kvinner, vært pensjonstaperne. Systemet har bidratt til å sementere økonomiske forskjeller ytterligere, der ulikhet har blitt videreført fra arbeidslivet og inn i alderdommen.

Pensjon fra første krone har lenge har vært en kampsak for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men partiene utelot reformen i statsbudsjettet for neste år. Til stor skuffelse for mange. Nå kommer endringen likevel, som en tidlig julegave.

Å innføre pensjon fra første krone handler om å ta sosiale forskjeller på alvor. Dette er en skikkelig gladsak fra regjeringen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener