Dagsavisen mener

Kampen om melka

Tines konkurrenter mister en viktig støtteordning. Vi håper ikke forbrukerne får regningen.

Tine er svært dominerende i markedet. Nå faller et tilskudd til andre meierier bort. Vi håper det ikke går utover forbrukerne.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Strømmen er rekorddyr. Renta går opp. Og nå skal også melka bli dyrere? Det frykter i alle fall Forbrukerrådet nå som Landbruksdirektoratet har fjernet en ordning som har gitt millionstøtte til mindre aktører som Q-meieriene og Rørosmeieriet.

Forbrukerrådet frykter at konsekvensen blir at ost, melk og yoghurt vil bli dyrere, og at utvalget i butikkhyllene kan bli dårligere. Q-meieriene har varslet at bortfallet av støtten medfører at de umiddelbart må sette opp prisen på sine melkeprodukter. Enten vil da Tine øke prisene og få høyere marginer, eller de vil utkonkurrere de mindre aktørene i markedet på pris, frykter Forbrukerrådet.

Tine er fortsatt en svært dominerende aktør i markedet

Det vil i så fall være dårlig nytt. Det er liten tvil om at tilbudet i butikk har blitt langt mer variert siden den nå bortfalte støtten til konkurrentene til Tine ble etablert for rundt 20 år siden. Det er likevel ikke opplagt at direktoratet har en dårlig sak.

Støtteordningen det her er snakk om, er en del av en prisutjevningsmekanisme som skal sørge for at melkeprodusenter i Norge får samme pris for melken, uavhengig av hva den brukes til og avstanden til markedene. Q-meieriene og andre mindre aktører har fått støtte til utkjøring av melk, fløte og rømme til butikkene.

Direktoratet mener at de mindre aktørenes distribusjonskostnader nå kan likestilles med Tines, og at vilkårene for støtten er borte. Det er vanskelig for utenforstående å vurdere, all den tid direktoratet holder kortene tett til brystet. Av konkurransehensyn kan ikke direktoratet utlevere all informasjon som ligger til grunn for vedtaket, sier direktoratet selv.

Q-meieriene mister 50 millioner kroner i støtte på bortfallet. Svært dramatisk, sier selskapet. Både Rørosmeieriet og Q-meieriene har klaget på vedtaket, som de mener er fattet på sviktende grunnlag.

Tine er bondesamvirkenes selskap, og en viktig grunnpilar i det norske landbruket. Det er viktig å hegne om denne organisasjonsformen. På den andre siden er Tine fortsatt en svært dominerende aktør i markedet, med en markedsandel på mellom 70 og 100 prosent, og med monopol på en rekke produkter.

Det er med andre ord flere hensyn som må balanseres. Dessverre får vi ikke tilgang til beslutningsgrunnlaget, noe som gjør det vanskelig å ta stilling i konflikten. Det viktigste er uansett at vi også i framtiden vil ha sunn konkurranse om melka, og at bortfallet av støtte til Tines konkurrenter ikke rammer forbrukerne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener