Dagsavisen mener

Et riktig signal

Mange menn sliter med å finne sin plass i det moderne samfunnet. Vi ønsker regjeringens mannsutvalg velkommen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen har bestemt seg for å nedsette et nytt mannsutvalg som skal se på menns utfordringer. Det er et godt og riktig grep.

Mannen sliter på mange områder i det moderne samfunnet. Mange gutter sliter på skolen, i langt større grad enn jentene. Det er høye selvmordstall blant menn, og mange sliter med ensomhet. Det er langt flere menn enn kvinner som begår kriminalitet, og menn sliter mest med rus. Det er altfor mange menn som mister kontakten med barna sine etter samlivsbrudd, flere menn enn kvinner er ufrivillig barnløse og menn har lavere forventet levealder enn kvinner.

Menn og kvinner velger fortsatt tradisjonelt når de skal velge yrkesvei.

I et samfunn der det blir stadig mindre plass for ufaglært arbeidskraft av den typen menn tradisjonelt har drevet med, er det mye som tyder på at stadig flere menn vil miste fotfeste framover. Det er i stor grad menn som har jobbene som er i ferd med å erstattes av algoritmer og roboter.

I en slik situasjon er det helt nødvendig at vi som samfunn setter oss ned og snakker om mannens rolle. Vi må «snakke mer om det som er menns utfordringer», begrunner kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) utvalget hun vil sette ned. Det er et godt utgangspunkt.

Trettebergstuen ønsker at utvalget skal se på hvordan vi kan få flere menn inn i yrker dominert av kvinner, forteller hun til Aftenposten. Det er et viktig poeng, som lover godt for det nye utvalget. Menn og kvinner velger fortsatt tradisjonelt når de skal velge yrkesvei. Det begrenser muligheten til livsutfoldelse for mange – og er en utfordring for samfunnet i stort.

Dette er ikke første gang det nedsettes et mannsutvalg i Norge. Mannsrolleutvalget (1985-1990), ledet av Jens Stoltenberg, foreslo en tredeling av foreldrepermisjonen. Utvidet pappaperm har vært en suksess. Det er å håpe at det kommer like vellykkede forslag ut av det nye initiativet.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars går mange, både menn og kvinner, i tog for å kjempe for kvinners rettigheter. Det er viktig – og fortsatt helt nødvendig. At det finnes mange områder der menn faller utenfor og sliter, betyr selvsagt ikke at vi er i mål i kampen for kvinners rettigheter.

Det finnes en mannsdag også. Den fant sted fredag i forrige uke, 19. november. Det var ingen tog i norske byer sentrum, ingen paroler som ble løftet fram og krav som ble framsatt på vegne av menn og gutter. Det er synd. Vi skulle gjerne sett at mannsdagen ble en politisk markering på lik linje med den internasjonale kvinnedagen.

Regjeringens mannsutvalg er et godt første grep på den veien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener