Dagsavisen mener

Skjebneuke

Samarbeidet på rødgrønn side er avhengig av en god start i budsjettforhandlingene denne uka.

Kari Elisabeth Kaski og resten av SV bør prioritere sine kamper før budsjettforhandlingene denne uka.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Uka som ligger foran oss vil sette landets nye regjering på en tøff prøve. Det samme vil gjelde samholdet på venstre side i norsk politikk. Forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp om statsbudsjettet for neste år, vil sette tonen for samarbeidet de neste fire årene. Signalene hittil gir grunn til en viss uro for oss som ønsker at den nye regjeringen skal lykkes, med støtte fra en kritisk og konstruktiv venstreside.

Dragkampen om budsjettet som venter denne uka, er bare den første av mange de neste fire årene

Ap- og Sp-regjeringen har satt sitt preg på den avgående regjeringens siste budsjett. Skattesystemet er lagt om, kommunene får mer, fagforeningsfradraget økes, og flere velferdskutt er fjernet. Regjeringen er likevel et godt stykke unna å oppfylle alle løftene fra valgkampen, også konkrete løfter om hva som skulle gjøres i løpet av de første hundre dagene med makta.

Partiene til venstre for regjeringen har gått hardt ut og krever reversering av flere av Solberg-regjeringens usosiale kutt. En sammenstilling i Dagbladet over reverseringene i SVs alternative budsjett, viser at SV bruker i overkant av fem milliarder kroner på å rette opp i usosiale kutt. Og da har vi ennå ikke sett på kostnadene ved SVs grønne krav.

Vi vet ikke hvilke konkrete krav SV vil komme med i forhandlingene. Den nokså kompromissløse tonen fra SV i etterkant av fremleggelsen av tilleggsproposisjonen, gir grunn til bekymring. Etter åtte år med borgerlig regjering, trenger vi samling på rødgrønn side for å kunne snu den politiske utviklingen.

Vi har forståelse for at SV befinner seg i en vanskelig situasjon, med et Rødt som presser SV fra venstre og som alltid kan gå lenger all den tid partiet ikke er regjeringens forhandlingspartner om budsjettet. Det samme vil gjelde for MDG i klimasaken. Vi stiller oss da også bak SVs ønske om å dytte regjeringen lenger i rød og grønn retning.

Det er likevel verdt å ha i bakhodet at det første ordentlige budsjettet fra regjeringen kommer neste høst. I høst kan de bare flikke på den avgående regjeringens budsjett. Det burde inngi en viss tålmodighet på rødgrønn side.

Vi håper derfor at SV realitetsorienterer og prioriterer sine krav. Dragkampen om budsjettet som venter denne uka, er bare den første av mange de neste fire årene. Det er viktig for det politiske prosjektet som nå kan sette sitt preg på landet vårt for lang tid framover, at forhandlingene er konstruktive.

For harde kamper om budsjettet nå vil forsure tonen til venstre for midten i norsk politikk før vi i det hele tatt har kommet skikkelig i gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener