Dagsavisen mener

Thriller i Glasgow

Klimaforhandlingene er livsviktige. Tre sentrale spørsmål må besvares.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det 26. toppmøtet for klima er i gang i Glasgow. Det er nesten umulig å overdrive viktigheten av dette møtet. Det hviler et enormt ansvar på delegatenes skuldre, og det knyttes store og kanskje urealistiske forventninger til utfallet av de to ukene med forhandlinger.

En flopp vil være dramatisk for vår kollektive evne til å avverge en klimakatastrofe.

Helt siden 1995 har verden arbeidet for å dempe temperaturutviklingen i vår livgivende atmosfære. Det er ingen grunn til å definere arbeidet som en suksess. Vi husker forventningene knyttet til toppmøtet i København i 2009, da frustrerte delegater reiste fortvilte hjem til jul. København var en flopp, men møtet i Paris i 2015 var en suksess, et gjennombrudd som ga verden Parisavtalen. Dommen over Glasgow kan ikke forskutteres, men en flopp vil være dramatisk for vår kollektive evne til å avverge en klimakatastrofe.

EU har fortjenstfullt gått foran i klimakampen, men når man skal fatte vedtak som skal tvinge verden til grep som skal holde temperaturstigningen nede på under 1,5 grader, er det Kina og USA alles øyne er rettet mot. Amerikanernes president Joe Biden kommer til Glasgow, det gjør ikke Kinas Xi Jinping. Den kinesiske lederens fravær skal ikke vektlegges for tungt.

Det sentrale er hva de store landene har med seg til Skottland av forpliktelser. Det som til nå er meldt inn er på langt nær nok til å nå klimamålene. I Glasgow skal alle land, i tråd med ambisjonsmekanismen fra Paris, melde inn forsterkede kutt. Store land som Kina og India har ikke gjort dette, selv om fristen var tidlig i 2020. De er ved siden av USA verdens største utslippsland, og må om bord skal den nødvendige tilliten etableres.

I alt er det rundt 100 temaer på dagsorden. Ved siden av thrilleren knyttet til forpliktelsene, trekkes særlig to spørsmål fram: Det globale fellesskapet skal sette av 100 milliarder dollar til finansiering av klimatiltak for verdens fattigste land. I lys av koronaepidemiens vilje til finansiell innsats, bør dette være mer enn overkommelig. I tillegg kommer det kinkige arbeidet med å få på plass markedsmekanismer for kvotesalg, som Norge skal lede sammen med Singapore. Det har ikke lyktes å enes om regler ved to tidligere anledninger, men dette markedet ses på som helt avgjørende og er en av de viktigste suksesskriteriene i Glasgow.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener