Dagsavisen mener

Viktig seier i kulturstreiken

Vi noterer oss med glede at streiken i kultursektoren ser ut til å ha endt med et stort skritt i riktig retning.

Fredrik Oftebro og Eddie Ingebrigtsen, begge i NTL,  står streikevakt utenfor Nationalteateret.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Etter mer enn sju uker var streiken i kultursektoren endelig over natt til mandag. Partene LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter ble i samtaler med Riksmekleren enige om innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, og en såkalt hybridpensjon – helt i tråd med kravene fra de streikende. Det er en stor seier for de nesten 900 ansatte ved ulike kulturinstitusjoner som på det tidspunktet var i streik, og for resten av bransjen. Og for det norske arbeidslivet.

Det er aldri enkelt å streike. En streik som varer i sju uker, er enda mer dramatisk

Bakgrunnen for streiken er at ansatte i kultursektoren tilbake i 2016 gikk med på å midlertidig gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Fagforeningene krevde nå en hybridpensjon, en blanding mellom de to formene for pensjonssparing, mens Spekter ville beholde dagens ordning. Løsningen ligger så nært kravene til de streikende at det er nærliggende å snakke om et fullstendig gjennomslag.

Så enkelt er det likevel ikke: Partene skal innen 1. februar forsøke å avklare mest mulig av de «faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser», skriver Riksmekleren i en pressemelding. Her skal partene bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren, heter det videre. Djevelen ligger i detaljene, som kjent. Vi må derfor vente noen måneder før det endelige resultatet av streiken er klart.

«Vår kamp er større enn bare en konflikt i kulturvirksomhetene. Vi er frontfag i kampen for en hybrid pensjonsordning i hele privat sektor», skrev Mikael Gullikstad, klubbleder Fagforbundet teater og scene og Line Åmli, klubbleder CREO ved Trøndelag Teater, i et innlegg på tronderdebatt.no i forrige uke. Gjennomslaget de streikende nå har fått, kan få følger i andre deler av arbeidslivet. Det er bra for de hyppig omtalte «vanlige folk» i hele Norge.

Det er aldri enkelt å streike. En streik som varer i sju uker, er enda mer dramatisk. Når streiken i tillegg kommer på tampen av en pandemi som har lagt kulturlivet øde i ett og et halvt år, sier det seg selv at denne streiken har kostet – for de streikende, for arbeidsgiversiden og for rammede frilansere som tredjepart. Det har likevel ikke stått på streikeviljen. Fra mandag ville ytterligere 209 ansatte ha blitt tatt ut i streik dersom det ikke hadde blitt en løsning.

De streikende kulturarbeiderne skal ha all mulig honnør for innsatsen gjennom den sju uker lange streiken. Det er med glede vi kan notere oss at streiken ser ut til å ha endt med et stort skritt i riktig retning – for kulturarbeiderne så vel som andre arbeidstakere i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen