Dagsavisen mener

Hent IS-kvinnene hit

Få alle norske statsborgere ut av leirene i Syria og hjem til Norge. Her venter trygghet for barna og en rettsstat for kvinnene.

.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fire såkalte IS-kvinner sitter internert i leire i Syria. Alle sammen er siktet av PST for sitt bidrag til terrororganisasjonen IS. Minst to av disse kvinnene, som har ansvar for barn, har nå bedt om hjelp for å komme seg hjem til Norge. En av kvinnene er barnløs.

Her venter trygg havn og en framtid for barna, og en rettferdig rettssak og eventuell dom for kvinnene.

IS-kvinnenes skjebne er et hett stridsspørsmål. I januar 2020 besluttet Solberg-regjeringen å hente hjem en 29 år gammel norsk statsborger av pakistansk avstamning og hennes to barn til Norge. At ett av barna var alvorlig sykt, hadde avgjørende betydning den gangen. Fremskrittspartiet protesterte og gikk ut av regjering.

FNs barnekonvensjon og norsk barnelov pålegger oss å hjelpe. Vi mener Norge hadde en moralsk forpliktelse til å hente barna hjem i fjor, og at mor måtte følge med selv om staten ikke er rettslig forpliktet til å gi aktiv hjelp. Å skille mor og barn er svært problematisk, og hensynet til barna må veie tyngst. Dette må gjelde også for de gjenværende barna. Nå som mødrene vil hjem, må vi hjelpe familiene til Norge.

I Norge venter straffeforfølgelse. Men for barna venter en håpefull framtid. Det er ikke engang helt uselvisk. Det er sikkerhetspolitisk klokt. For desto lengre tid barna sitter i leire og kan påvirkes i negativ retning av krefter som ønsker å bruke uskyldige i sin terror, desto vanskeligere blir det å integrere dem i Norge. De er norske statsborgere, og hjem kommer de på et eller annet tidspunkt. Det bør skje nå.

Det er vanskelig å mane fram sympati med de fire kvinnene, selv om forholdene i leirene er forferdelige. Vår omsorg og engasjement er for barna. Men selv uten barn i bildet, har vi et ansvar overfor de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria. De ber Norge og andre vestlige land innstendig om å hente alle sine statsborgere hjem. Vi må avlaste lokale myndigheter. De der nede har hatt nok belastninger, og har heller ikke kapasitet til å straffeforfølge alle. Tre svenske kvinner med åtte barn er utvist fra Syria og er nå på vei til Sverige.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avviser prinsipielt at hun vil hjelpe fremmedkrigere hjem. Men vi håper og tror staten er pragmatisk. Vi ønsker at Norge, gjerne i klokt og praktisk samarbeid med humanitære organisasjoner, får alle norske statsborgere ut av leirene og hjem til Norge. Her venter trygg havn og en framtid for barna, og en rettferdig rettssak og eventuell dom for kvinnene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener