Dagsavisen mener

På vei til ventestøtte

Kontantstøtten synes å være på vei ut.

Oslo 20211014. 
Påtroppende barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på sitt kontor i Barne- og familiedepartementet etter nøkkeloverrekkelsen med avtroppende minister Olaug Vervik Bollestad (KrF).
Foto: Heiko Junge / NTB
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Støre-regjeringen vil stramme inn på kontantstøtten. Ap og Sp har samlet seg om et kompromiss om denne ordningen for barnefamilier. Ap har i mange år villet fjerne kontantstøtten. Senterpartiet har vært ivrig forsvarer. Nå blir det et skritt på veien til en ventestøtte, noe det er bredt flertall for på Stortinget.

Kontantstøtten er i dag på 7.500 kroner per måned. Den utbetales for ettåringer som ikke går i barnehage. I Hurdalsplattformen går Ap inn for å opprettholde dagens kontantstøtte for barn som er mellom 12 og 18 måneder gamle. For de neste seks månedene blir det en støtte til foreldre som har søkt om, men ikke har fått, barnehageplass.

Kontantstøtten har mange negative sider ved seg.

Kontantstøtten ble innført for ettåringer av det borgerlige flertallet under Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering høsten 1998. Fra 1. januar 1999 ble også toåringer omfattet. Under Jens Stoltenbergs andre regjering ble toåringene fjernet fra ordningen. Slik er det altså fortsatt, men det hører med til bildet at KrF har klart å få jekket opp støttebeløpet betydelig under Erna Solbergs regjering.

Kontantstøtten har vært og er en hjertesak for KrF. Ordningen må tilskrives mye av æren for at partiet fikk rekordstor oppslutning ved valgene i 1997 og 2001. Men etter det har lufta gått ut av denne ballongen. KrF falt under den magiske sperregrensen på fire prosent ved årets valg.

Stadig færre familier benytter seg av kontantstøtten. I starten var det åtte av ti barn som fikk kontantstøtte. Nå er denne brøken snudd på hodet. Nå er det bare rundt 20.000 barn som bruker ordningen. En storstilt utbygging av barnehageplasser har naturlig nok virket inn. Samtidig har foreldre flest fått en mer positiv holdning til å sende ettåringene i barnehage. Likestillingen mellom menn og kvinner har også gjort framskritt.

Kontantstøtten har ikke lenger full støtte på borgerlig side i politikken. Nå er det bare KrF, Frp og Sp som slår ring om ordningen. Høyre har nylig vendt tommelen ned, og dermed er det et bredt flertall på Stortinget for en begrenset ordning overfor familier som venter på barnehageplass.

Kontantstøtten har mange uhendige sider ved seg. Den truer likestillingen og bidrar til å svekke integreringen av innvandrere i det norske samfunnet. Den nye barne- og familieministeren, Senterpartiets Kjersti Toppe, sier at hun lever godt med modellen som Ap og Sp har samlet seg om. Dette er et godt kompromiss som også SV bør kunne slå seg til ro med når det skal forhandles om statsbudsjetter.

Også ventestøtte bør bli et overgangsfenomen. Det er all grunn til å glede seg over at kontantstøtten synes å være på vei ut. Det går for sakte, men det går riktig vei.

Mer fra: Dagsavisen mener