Dagsavisen mener

Strømpriser til besvær

Mange strømkunder føler avmakt.

Straumprisane vil gå opp med nokre øre per kilowattime når straumkabelen North Sea Link opnar. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er vanskelig å finne fram i jungelen av strømavtaler. Bare en av fire nordmenn vet hva de betaler for strømmen. Et fåtall vet hva markedsprisen er. Nesten halvparten av kundene sier at de føler seg lurt når de har kjøpt strøm.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har blant annet lansert ordningen som har fått navnet Trygg strømhandel. For å bli sertifisert i denne ordningen må selskapene oppfylle en rekke krav. Men dette er ikke godt nok. Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket har helt rett når hun hevder at det er behov for mer og bedre informasjon fra strømselskapenes side.

Forutsetningen for å lykkes er at systemet blir enklere å forstå.

Rett skal være rett. Det skjer noe. Stortinget vedtok i vår pålegg til regjeringen om å innføre flere tiltak som skal hjelpe oss til å finne fram til ønsket strømavtale. Våre folkevalgte har bedt om at det kommer på plass en enkel og enhetlig pris på strøm. Dette er egentlig en enkel vare som kan sammenliknes med effektiv rente eller literprisen på bensin. Det må også være obligatorisk å opplyse hvor lenge prisen på en strømavtale må vare. Den nye energiministeren må ta tak i dette så snart Støre-regjeringen er en realitet.

Strømregningen er komplisert sammensatt. Først kjøper vi selve strømmen fra et selskap som opererer i konkurranse med andre kraftleverandører. Så kommer nettleie, elavgift og moms på toppen. Det finnes om lag 100 kraftleverandører som skilter med rundt regnet 500 forskjellige strømavtaler. Her kan vi for eksempel velge en avtale hvor prisen varierer med den daglige spotprisen i markedet. Eller det kan være fastpris som ofte har et pristak. Det finnes mange varianter av disse hovedkategoriene. Videre tilbyr mange strømselskaper visse tilleggsprodukter.

Strømprisen varierer mye i løpet av året, og den går opp og ned i løpet av døgnet. Med nye og intelligente målere kan vi snart bruke strømmen enda smartere. Det vil både den enkelte forbruker og samfunnet som helhet tjene på. Flere nettsteder kan imidlertid hjelpe oss når vi ønsker å sammenlikne strømpriser. Det er også enkelt å bytte strømleverandør. Men mange blir likevel sittende med for dyre avtaler i tider hvor det er lave priser i markedet.

Det faktum at mange forbrukere er usikre bidrar til å svekke priskonkurransen i strømmarkedet. Aggressiv og overfladisk markedsføring må ta noe av skylden for at mange blir forvirret og i neste omgang føler seg lurt. Forutsetningen for å lykkes er at systemet blir enklere å forstå. Samtidig må det bli lettere å kikke aktørene i kortene. Forbrukerrådet er her en god vaktbikkje. Det bør være i strømselskapenes egeninteresse at kundene er fornøyd. Den positive prosessen som vi nå ser konturene av, må ikke kortsluttes.

Mer fra: Dagsavisen mener