Dagsavisen mener

Godt begynt, jobben gjenstår

En ny skolepolitikk må bestå i mer enn å droppe firerkravet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tirsdag slapp forhandlingskameratene på Hurdal nyheten om at en ny Ap/Sp-regjering vil droppe kravet om at nye studenter må ha minst karakteren fire i matematikk for å kunne komme inn på lærerutdanningen. Det er bra. Kravet hindrer at gode kandidater får muligheten til å utdanne seg til lærere. Du kan være en utmerket lærer i norsk, engelsk eller kroppsøving uten å ha en firer i matte.

Et viktig utgangspunkt må være en ekte og dyp erkjennelse av at elevene er forskjellige.

Lekkasjen fra Hurdal er ikke særlig overraskende. Å fjerne dette kravet har vært et viktig valgløfte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV, som ikke er med i regjeringsforhandlingene, har også vært opptatt av dette.

En ny regjering må likevel ta mål av seg til å tenke mye større - og nytt - i skolepolitikken. En god start kan være å ta utgangspunkt i den aller viktigste aktøren i skolen: Eleven. Ofte ser vi at sterke fagmiljøer og fagforeninger får sette premissene for skolepolitikken. Det er bra at de ansatte blir hørt, det er bra at politikken baserer seg på kunnskap og forskning, og det er bra at politikerne lytter til fageksperter. Men en virkelig god skolepolitikk får vi ikke før politikerne tar det elevene sier på det aller største alvor.

Om Norge er i ferd med å få en sentrumsregjering eller en regjering med tyngdepunkt til venstre, gjenstår å se. Uansett må venstresiden/sentrum-venstre ha selvtillit i skolepolitikken. Det har ingen hensikt å akseptere det kunstige skillet mellom kos og kunnskap, for eksempel. Og i stedet for å gå løs på symbolsaker som fritt skolevalg, bør en ny kunnskapsminister konsentrere seg om innholdet i skolen.

Et viktig utgangspunkt må være en ekte og dyp erkjennelse av at elevene er forskjellige. De bør møtes av en raus og inkluderende skole som bygger på gode samfunnsverdier, som ser den enkelte og som setter mennesket foran systemet. Med en slik grunnholdning kan en ny regjering begynne et viktig arbeid med en fremtidsrettet skole som gir et godt og trygt tilbud til alle. En skole elevene vil være på fordi den er et fantastisk sted for å lære og vokse som menneske, ikke fordi de er redde for å få anmerkninger eller å bryte fraværsgrensa.

Mer fra: Dagsavisen mener