Dagsavisen mener

Legg bort ostehøvelen

De rødgrønne partiene vil skrote regjeringens effektiviseringsreform. Det er noe av det første en Støre-regjering bør ta fatt på.

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved Universitet i Oslo.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

De rødgrønne partiene vil skrote regjeringens effektiviseringsreform. Det er noe av det første en Støre-regjering bør ta fatt på. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe argumenterer godt for å droppe reformen som går under forkortelsen ABE. Det dreier seg om avbyråkratisering og effektivisering (ABE) i offentlig sektor. Reformen ble innført i 2015. Den innebærer å kutte 0,5 prosent flatt i driftsutgiftene til alle statlige etater og virksomheter.

På årets statsbudsjett dreier det seg om å «frigjøre» 1,8 milliarder kroner gjennom slike ostehøvelkutt. Hittil har det samlet sett blitt budsjettinnsparinger på rundt 10 milliarder kroner. Det kuttes 0,5 prosent flatt på driftsbudsjettene til alle departementer, direktorater, etater og statlige virksomheter. Regjeringen bruker så de frigjorte pengene til å satse ekstra på utvalgte områder. Her tas det altså med den ene hånda og gis noe med den andre.

Å bruke ostehøvelen er en feig og lat måte å effektivisere på.

Regjeringens reform var inspirert av økonomene i OECD. Liknende programmer for kostnadskutt i offentlig sektor har vært utført blant annet i Australia og New Zealand. Det finnes lite forskning på innovasjon og produktivitet i offentlig sektor. Men forskningen som finnes, gir ifølge Ulltveit-Moe ikke støtte til ABE-reformen. Hun mener derfor at det er på tide å skrote reformen og velge en målrettet tilnærming i stedet.

Vi tør minne om at ABE-reformen også får strykkarakter i en Fafo-rapport. Her er konklusjonen at ostehøvelkuttene har hatt negativ effekt på de aktuelle tjenestene. Det er den klare beskjeden fra 60 prosent av tillitsvalgte og ledere i de statlige virksomhetene som er undersøkt. 75 prosent mener at aktivitetsnivået og tjenestetilbudet har blitt redusert. Over 400 tillitsvalgte og ledere i fem departementsområder og fem statlige virksomheter er spurt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har lovet å hive ostehøvelen i søppelbøtta dersom han får regjeringsmakt i høst. Ap har full støtte fra SV og Senterpartiet i denne saken. De tre partiene vil i stedet ha en tillitsreform i offentlig sektor. Det skal bli mindre byråkrati og færre rigide systemer ved å gi de ansatte mer tillit til å løse oppgavene på selvstendig grunnlag.

Å bruke ostehøvelen er en feig og lat måte å effektivisere på. Virksomhetene hvor lønninger utgjør størstedelen av utgiftene blir hardest rammet. Domstolene og fengslene er eksempler i så måte. Der hvor man allerede har en effektiv organisasjon, blir det tøffest å ta en ny runde med kutt. Alle kan ikke skjæres over én kam.

Erna Solbergs regjering har skjøvet ansvaret nedover i rekkene. Det blir en lettvint ansvarsfraskrivelse. Politikerne bør heller si klart ifra hvor det skal satses og hvor man må holde igjen på budsjettene. Politikk handler om å prioritere.