Dagsavisen mener

Velkommen etter, Høyre

Høyres forsøk på å ta eierskap til at Human Rights Service mister statsstøtten, framstår som ganske stakkarslig.

Erna Solberg har gitt millionstøtte til HRS i åtte år. Det kommer ikke Jonas Gahr Støre til å gjøre.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Bloggen Human Rights Service skal ikke lenger motta statsstøtte. Det har vært en opplagt sak helt siden valgnatten, da det ble klart at et massivt flertall av velgerne hadde stemt for et regjeringsskifte. Det gikk ikke lang tid før de rødgrønne sa det åpenbare: Human Rights Service vil ikke være å finne på et statsbudsjett lagt fram av regjeringen Støre.

Tiden er overmoden for at støtten fjernes. Det er mange år siden HRS opptrådte på en måte som man med store anstrengelser kanskje kunne kalle delvis relevant. Nettstedet har sluttet å lage rapporter og såkalte analyser, og begrenser seg nå til kampanjepreget blogging og fantasifulle fotomontasjer.

Før sommeren fremmet Arbeiderpartiet et privat forslag i Stortinget der de tok til orde for å kutte støtten til HRS og for å fjerne bloggen fra lister over humanitære organisasjoner som kan fremme forslag om medlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre, samt støttepartiet Frp. I debatten den gang sa justisminister Monica Mæland fra Høyre blant annet at «Jeg er for mangfold, jeg er for ytringsfrihet, og jeg er for å støtte også organisasjoner som jeg er dypt uenig med».

Det er venstresiden som kan ta æren for at praksisen opphører.

Dersom Mæland fortsatt har behov for å støtte HRS eller andre aktører hun er uenig med, står hun selvfølgelig fritt til å yte et bidrag til dem fra sin privatkonto. Men å blande statsstøtten inn i en diskusjon om ytringsfrihet, er aller mest en avsporing. Oss bekjent har ingen tatt til orde for å forby HRS. Det har ikke kommet krav om at myndighetene skal stenge nettsiden eller at personene som er knyttet til bloggen skal straffeforfølges for sine ytringer. Heldigvis ikke. Tvert imot skal deres selvsagte, demokratiske rett til å ytre seg beskyttes. Det betyr ikke at de har krav på en statsstøtte som gis etter kriterier de ikke oppfyller.

Høyre, KrF og Venstre har i åtte år latt seg presse av Frp til å opprettholde denne statsstøtten. Det er venstresiden som kan ta æren for at praksisen opphører. Høyres etterdilting på overtid er alt annet enn modig.