Dagsavisen mener

Hvem vokter vokterne?

Stortinget må også tåle å bli ettergått.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Ingen makt i Norge står over Stortinget. Bare folket. Gjør våre folkevalgte feil, skal det være velgerne som dømmer. Det er et godt prinsipp.

Det må derimot ikke bety at Stortingets virksomhet ikke skal kunne ettergås av noen myndighet, slik det later til at Stortingets presidentskap mener. I 2017 ble Riksrevisjonens oppsikt med Stortingets administrasjon i praksis avsluttet av stortingspresident Olemic Thommessen (H). Han hevder det manglet hjemmel.

For oss virker det innlysende at Riksrevisjonen er rett instans og må kunne drive kontroll.

Riksrevisjonen er Stortingets eget kontrollorgan for å kontrollere statens virksomhet. I over 200 år har Riksrevisjonen sjekket at statens penger brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. På prinsipielt grunnlag mente presidentskapet at Riksrevisjonen, som er underlagt Stortinget, ikke kunne kontrollere egen oppdragsgiver.

Ifølge Aftenposten hevder riksrevisor Per-Kristian Foss at kontrollorganet har drevet såkalt «etterlevelsesrevisjon» med Stortinget i over 100 år og at det ville vært et avvik fra «gjeldende standarder» hvis Riksrevisjonen ikke skulle kontrollere Stortinget. Foss hevder i praksis sedvane.

Resultatet har vært at ingen har kontrollert Stortinget siden 2017. Det er dette Aftenposten å kan avsløre i kjølvannet av sakene om stortingsadministrasjonens håndtering av regelverket knyttet til representantenes pendlerboliger. Siden 2003 skal reglene ha vært presisert fra skattemyndighetene. Stortinget er selvsagt ingen ordinær bedrift, men omsetningen er stor, det er mange ansatte og feil her har større omkostninger enn i andre virksomheter. At verken Riksrevisjonen eller et privat revisjonsfirma har hatt oppsikt med Stortingets administrative etterlevelse av lover og regler, er sjokkerende.

For oss virker det innlysende at Riksrevisjonen er rett instans og må kunne drive kontroll av Stortingets forvaltningsmessige, forretningsmessige og administrative disposisjoner. Mangler det et formelt grunnlag for dette, må det på plass. De siste årenes mange avdekkinger av svake rutiner knyttet til reiseregninger, etterlønn og nå pendlerboliger, roper nettopp på et ytre blikk.

Etter at presidentskapet og dets leder Olemic Thommessen i 2017 nektet Riksrevisjonen å gjøre jobben, ble det satt ned et utvalg for å se kontrollen av Stortinget. Ingen konklusjon ble trukket. Hvor lenge dette regimet kunne fortsatt i ly fra kritiske blikk, er umulig å si. Nå ble heldigvis Stortingets administrasjon halt ut i lyset av Aftenposten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen