Dagsavisen mener

Jernbanesåret

Arven etter Erna er ei EØS-bombe i fanget på de rødgrønne.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Rett før sommeren sa Stortinget ja til EUs fjerde jernbanepakke med 43 mot 42 stemmer. Det vil medføre mer privatisering og mindre nasjonal kontroll. Det nye Stortinget sier nei. Nå vil den gamle opposisjonen ha sin aller første omkamp mot Erna Solbergs politikk.

«Vi vil veldig sterkt appellere til regjeringen om fair play. Dette må de ikke gjøre», sa SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen før valget. Han ville at regjeringen skal stanse prosessen som vil avgi makt over norsk jernbane til EUs jernbaneorgan ERA, og avvente en ny sammensetning av Stortinget.

Norges tilslutning til felles regelverket skal behandles i EØS-komiteen, fellesorganet mellom EU og Efta-landene, 24. september. Det er en uke før det nye Stortinget formelt trer i kraft. Flertallet er imot jernbanepakka. Også Arbeiderpartiet er kritisk til den politiske retningen som ligger i disse siste direktivene.

Erna Solberg vil neppe gi opp sin siste seier og kan ikke tvinges til å stoppe prosessen.

Senterpartiet og Rødt har begge oppfordret Solberg til å stanse implementeringen av jernbanepakka i EØS-avtalen. Avtroppende statsminister har avvist dette. Hun peker med rette på at vedtaket om å slutte seg til EUs regelverk er lovlig fattet av Stortinget. Og at det er konstitusjonell tradisjon for at regjeringen gjennomfører flertallets politikk.

Norge har gitt grønt lys. Toget har begynt å rulle i Brussel. Erna Solberg vil neppe gi opp sin siste seier og kan ikke tvinges til å stoppe prosessen. Det er høyst usannsynlig at hun frivillig vil sende saken tilbake til Stortinget, slik Sp og Rødt drømmer om og prøver å presse henne til. Det vil ikke bli ny votering over jernbanepakke fire, men en ny regjering kan i etterkant av implementeringen be om unntak.

Med EØS-kritiske SV og Senterpartiet på laget senere i høst, vil det bli en vanskelig balansegang for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet som gjennom valgkampen har vært en garantist for EØS-avtalen. Den nye regjeringen må likevel følge det nye politiske flertallets vilje. Norge må derfor utfordre mulighetene for unntak fra hele eller deler av jernbanedirektivet. Dette krever i så fall enstemmighet i EØS-komiteen, og EU sitter fortsatt med en vetorett. Norge vil måtte prøve EUs tålmodighet. I potten ligger hele EØS-avtalen.

Solberg har etterlatt seg en sprengladning under de rødgrønne skinnene.


Mer fra: Dagsavisen mener