Dagsavisen mener

En seier for fagbevegelsen

Omsorgskonsernet Stendi har krøpet til korset. 22 oppdragstakere var reelt sett ansatte.

Leiar i Fagforbundet Mette Nord seier dei er positive til å fjerne aldersgrensa heilt eller å auke den. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Innrømmelsen kommer som følge av at Stendi (tidligere Aleris) ikke anker hovedkonklusjonen i Borgarting lagmannsretts dom. Fagbevegelsen har god grunn til å juble. Det faktum at denne delen av dommen nå er rettskraftig må føre til et mer ryddig arbeidsliv her til lands.

Borgarting lagmannsrett konkluderte i juni med at de aktuelle omsorgsarbeiderne var arbeidstakere selv om de ble innleid som selvstendig næringsdrivende oppdragstakere. Stendi ble også dømt til å betale 24,1 millioner kroner i erstatning. Selskapet anker deler av erstatningsspørsmålet.

En sterk fagbevegelse er til uvurderlig hjelp

Det viktige i saken er imidlertid at Stendi nå indirekte godtar det prinsipielle grunnlaget for søksmålet. Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen mener at dommen må få konsekvens for andre arbeidsgivere som har levd i den villfarelsen at de kan bruke selvstendige oppdragstakere til ordinært arbeid. Dette er kjernen i saken.

Stendi har hevdet at omsorgsarbeiderne frivillig har vært konsulenter på oppdrag. På den måten har arbeidsmiljøloven blitt satt til side og omsorgsarbeiderne kunne dermed jobbe lange vakter uten overtidsbetaling. De fikk heller ikke opparbeidet seg pensjon og feriepenger slik ordinære arbeidstakere får.

Men nå er dette historie. Arbeiderne, med Fagforbundet i ryggen, har vunnet den prinsipielle striden. Saken beviser også at en sterk fagbevegelse er til uvurderlig hjelp mot arbeidsgivere som trikser på kanten av lovverket.

De to rundene i rettssalen har vist at lovverket kan tolkes ulikt. Derfor er det på høy tid å få styrke loven. Arbeidstakere må sikres bedre. All tvil må ryddes av veien. Ingen skal bli tvunget til å opprette enkeltmannsforetak.

I juni ble det lagt fram en utredning som blant annet omhandler dette omstridte spørsmålet. De uavhengige ekspertene og fagbevegelsens representanter i Fougner-utvalget står bak flertallet som foreslår flere lovendringer i arbeidstakeres favør. Arbeidsgiverne mener dessverre at dagens lovverk er godt nok.

Ett grep som anbefales er å snu bevisbyrden i slike saker. Det innebærer at man er arbeidstaker med mindre det kan sannsynliggjøres at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Dette blir det i tilfelle arbeidsgiver som må bevise. Arbeidsgiveren er normalt den sterke part i slike konflikter mens arbeidstakeren ofte står svakt.

Dette er noe av det første Jonas Gahr Støre (Ap) må ta tak i når han snart blir statsminister. Fougner-utvalget har levert en solid utredning. Flertallets anbefalinger må tas inn i norsk lov.