Dagsavisen mener

Bonuslønn som stinker

Pene ord om frihet til å organisere seg er bare pene ord. Praksisen ved Elkjøp og Power viser at vi står overfor fagforeningsknusing.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fagorganiserte i butikkene til Elkjøp og Power får ikke bonuslønn. Dette er forbeholdt de ansatte i kjedebutikker uten tariffavtale. Slik blir fagbevegelsen effektivt skviset i landets to store konsern innen elektronikkbransjen.

Nettavisen E24 avslørte for to uker siden at Elkjøp har en slik praksis. Og nå viser det seg at også Power har det samme systemet. Ved 11 av Elkjøps 150 butikker her i landet er det inngått tariffavtaler. Ni av Powers 120 butikker har også tariffavtale.

Her står vi overfor effektiv fagforeningsknusing

Det er altså bare en liten andel av disse kjedenes butikker som har inngått avtaler for fagorganiserte, og det er slett ikke tilfeldig. Det synes nemlig klart at ledelsen i både Elkjøp og Power ikke ønsker at de ansatte skal organisere seg. Bonusordningene brukes som pressmiddel for å oppnå dette målet. Det virker dessverre.

HR-direktør Stein Riibe i Elkjøp Nordic sier at selskapet støtter de ansattes rett til å fagorganisere seg. «Vi er stolte av vår historie og bidrag til samfunnet og støtter selvsagt opp om den norske og nordiske modellen med et organisert arbeidsliv», uttaler Riibe. Samtidig gjør han det klart at de ansatte må velge mellom to ordninger – enten tariff eller en ordning med månedsbonus.

De ansatte i Elkjøp kan ikke få begge deler. Det begrunnes med at tariffavtaler gir de organiserte ansatte ulempetillegg, mens de uorganiserte i stedet har en variabel månedsbonus basert på den ansattes og varehusets resultater. Det hører med til bildet at de ansatte i uorganiserte bedrifter ikke får nyte godt av Avtalefestet pensjon når de blir pensjonister. Disse bedriftene slipper for øvrig å betale for AFP-ordningen. Det siste er et moment som Power-ledelsen trolig har i tankene når de lokker med bonus i stedet.

Power har omtrent det samme systemet. Også her må de ansatte velge mellom tariff og bonus. Overfor E24 innrømmer Powers toppsjef Anders Nilsen at medarbeidere med bonus «tjener gjennomgående bedre» enn de som lønnes etter tariffavtale. Her slipper Nilsen katta ut av sekken. Pengemakten rår. Derfor er det ikke så overraskende at bare en brøkdel av Power-butikkene har tariffavtale.

Pene ord om at de ansatte står fritt til å organisere seg er bare pene ord. Praksisen ved både Elkjøp og Power viser at vi her står overfor effektiv fagforeningsknusing. Høyere lønn brukes som brekkstang i form av bonuser som bare tilfaller de uorganiserte. I realiteten bidrar dette til å svekke fagbevegelsen. En god arbeidsgiver oppfordrer de ansatte til å organisere seg. Det er ekstra nedslående å registrere at store aktører går foran som dårlige eksempler. Fagbevegelsens kamp for bedre arbeidsvilkår settes flere tiår tilbake. Friheten til å kunne organisere seg blir illusorisk.

Mer fra: Dagsavisen mener