Dagsavisen mener

Klokt av UDI

Det er helt riktig å vente med å behandle asylsøknader fra Afghanistan nå.

En afghansk soldat holder vakt like ved stedet i Kabul der en bilbombe ble detonert natt til onsdag 4. august. Inntil nylig ble enslige mindreårige asylsøkere returnert til internflukt fra Norge til Kabul. FOTO: REUTERS
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tidligere i sommer besluttet UDI å stille alle returer til Afghanistan i bero. Bakgrunnen var at Taliban er i ferd med å gjenvinne kontroll etter at USA og andre vestlige land, deriblant Norge, har trukket seg ut. Det skaper en uoversiktlig og farlig situasjon i landet. Flere områder som tidligere ble ansett som trygge, er nå utrygge. Derfor konkluderte UDI som de gjorde.

De få som klarer å komme hit til landet, plikter vi å gi en human og rettferdig behandling.

Tirsdag meldte TV2 at UDI heller ikke vil behandle nye søknader fra afghanske asylsøkere. Også det begrunnes i den uoversiktlige og uforutsigbare situasjonen. Foreløpig varer pausen til 15. september. Denne beslutningen er først og fremst viktig i de sakene der asylsøkeren mest sannsynlig ville fått avslag etter dagens regelverk. Det kunne i verste fall ha ført til at mennesker som søker beskyttelse ville ha blitt sendt rett i døden.

Norske myndigheter har i flere år returnert asylsøkere til internflukt. Det innebærer at flyktninger som kommer fra farlige og utrygge områder i Afghanistan returneres til landet og må bo et annet sted enn der de kom fra. Etter at det såkalte rimelighetskravet ble fjernet i 2016, har Norge returnert enslige, mindreårige asylsøkere til internflukt, selv om de ikke har noe nettverk på det stedet de returneres til. Barnefamilier har fått den samme behandlingen.

Denne ekstremt strenge asylpolitikken har skapt stor ulykke for mange barn og unge i en svært sårbar situasjon. Vi håper at UDIs midlertidige pause i utsendelser til og behandlinger av asylsøknader fra Afghanistan på sikt vil munne ut i en ny praksis, der Stortinget gjeninnfører rimelighetskravet og der Norge ikke lenger returnerer til internflukt i Afghanistan. Det vil i alle tilfeller være totalt uansvarlig slik situasjonen er nå.

Enkelte har varslet en ny flyktningebølge fra Afghanistan etter tilbaketrekningen av de utenlandske styrkene. Det er ganske sikkert at mange vil flykte fra landet framover. Men få vil klare å komme seg hele veien til Norge. Grensene til Europa er i praksis stengt. De få som klarer å komme hit til landet, plikter vi å gi en human og rettferdig behandling. Dersom det blir et nytt flertall ved høstens valg, forventer vi en helt annen, rødgrønn kurs på dette området.

Mer fra: Dagsavisen mener