Dagsavisen mener

Arrogant av Frp

Sylvi Listhaug følger som ventet i sin forgjenger Siv Jensens fotspor

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

LO forsøker å rettlede sine medlemmer foran høstens stortingsvalg. Derfor har LO stilt 54 spørsmål til de politiske partiene. Og partiene har svart, alle bortsett fra Fremskrittspartiet.

«Det synes som om LO ikke ønsker en åpen dialog, men heller vil være et kampanjeapparat for Arbeiderpartiet», skriver Frp-leder Sylvi Listhaug som begrunnelse for at Frp ikke vil svare på spørsmålene. Hun hevder videre at Arbeiderpartiets program og politikk er «godt samkjørt med ordlyden i spørsmålene» og at «samrøret mellom Ap og LO tar en stadig sterkere form».

Det er avslørende for hvordan Listhaug tenker om fagbevegelsens rolle.

I sitt svarbrev går Listhaug likevel inn på ett av de konkrete spørsmålene, nemlig LO-kravet om å doble fradraget for fagforeningskontingent. Hun mener at LO har «bind for øynene for konsekvensene dette har for folk flest». Ifølge Listhaug dreier det seg om å påføre skattebetalerne en «kostnad» på rundt to milliarder kroner.

Dette svaret fra Listhaug er avslørende for hvordan hun tenker om fagbevegelsens rolle i et organisert arbeidsliv. Redusert skatt for arbeidstakere regnes tydeligvis som en kostnad. Slik snakker et parti som ellers vil redusere skatter og avgifter til en mye større kostnad. Frp vil eksempelvis fjerne formuesskatten, noe som vil tjene de aller rikeste her til lands mest.

Det hører med til historien at Frp sørget for at den reelle verdien av fagforeningsfradraget har sunket hvert år siden de borgerlige fikk makta i 2013. Fradraget har stått rolig på samme kronebeløp og dermed blitt svekket fordi beløpet ikke har blitt justert opp i takt med økte lønninger. Arbeidsgiverne får derimot automatisk nyte godt av en slik justering for bedriftenes medlemskontingenter. Her er det altså snakk om å rette opp en skjevhet og i tillegg gi et nødvendig håndslag til det organiserte arbeidslivet.

Av svarene fra partiene går det fram at Høyre, Venstre og KrF sier nei til å oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. At også Frp er imot dette, får man ikke vite ved å lese LO-oversikten. Man må ta seg bryet med å lese Frp-programmet eller huske at Frp satt i regjeringen som åpnet mer for midlertidige ansettelser. På den annen side får Frp heller ikke vist fram at partiet er for å bevare sykelønnsordningen.

Sylvi Listhaug må gjerne kritisere «samrøret» mellom Ap og LO, men det er arrogant overfor velgere flest at Frp ikke vil svare på spørsmålene som LO stiller. Vi tør minne om at daværende Frp-leder Siv Jensen brukte sin landsmøtetale i 2013 til å ta et kraftig oppgjør med det organiserte arbeidslivet. Jensen hevdet at den norske modellen sto i veien for det norske folk. Sylvi Listhaug følger som ventet i de samme sporene.

Mer fra: Dagsavisen mener