Dagsavisen mener

Valgflesk

På tampen av sin åtte år lange vakt skal Høyre ta tak i problemet Nav. Det er for seint.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre har oppdaget at altfor mange opplever Nav som et tungrodd og byråkratisk system som det er vanskelig å finne fram i. Det fortalte han Aftenposten søndag. Vi ønsker ham velkommen etter. Alle som har hatt noe med Nav å gjøre, har oppdaget dette for mange år siden.

Det er pinlig at det først skjer når klokka er fem på tolv.

Det er pandemien som har fått statsråden til å se lyset. I koronaåret har vi fått dunket inn hvor utrolig viktig Nav er i hverdagen til folk. Når Nav svikter, rammer det folks hverdag, sa statsråden til avisen. Tenk at det måtte en pandemi til før arbeids- og sosialministeren forsto det.

Nav har i årevis sviktet sin hovedoppgave som er å stille opp for folk som trenger det. Historien om Nav er krydret med stor og små skandaler. Den største er trygdeskandalen som ble avdekket i 2019. Det viste seg at Nav i mange år hadde praktisert reglene feil når det gjelder å ta med seg trygdeytelser til land i EU og EØS for folk som er bosatt i Norge. Oppryddingen etter skandalen pågår fortsatt.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen lovet i intervjuet med Aftenposten at Nav skal forenkles, forbedres og fornyes. Det skal komme et mer effektivt system for klager og anker på vedtak. Fra 2014 til 2019 gikk saksbehandlingstiden fra klage til endelig vedtak opp fra 17 til 19,6 måneder. Framtidas Nav skal ifølge statsråden være tettere på brukerne, enklere å forstå og lettere å finne fram i.

Nav-språket er en skandale i seg selv. Det er byråkratisk, kronglete og ofte uforståelig for folk flest. Nylig ble det avslørt at brev med avslag på søknad var grovt fornærmende mot vedkommende som søkte om hjelp. Statsråden forteller at det jobbes med språksaken. Det enkelte Nav-kontor og den sentrale delen av Nav rydder i vanskelige og byråkratiske begreper. Røe Isaksen lovet at Nav skal kommuniserer på en måte som brukerne forstår.

Det er veldig bra at arbeids- og sosialministeren tar tak i alle problemene og hindringene folk støter på når de tar kontakt med Nav. Men det burde ha vært gjort for mange år siden. Det er pinlig at det først skjer når klokka er fem på tolv.

Solberg-regjeringen vil trolig tape valget. Torbjørn Røe Isaksens intervju med Aftenposten er det vi på godt norsk kaller valgflesk.


Mer fra: Dagsavisen mener