Dagsavisen mener

Profitten i barnehager

Kommunene vil få mer makt over og kontroll med private barnehager. Det blir resultatet dersom politikerne følger råd fra utvalg.

Barnehageutvalet legg fram to ulike finansieringsmodellar for private barnehagar. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Utvalget som statsforvalter Knut Storberget har ledet, foreslår blant annet en ny finansiering av barnehagene som er tilpasset dagens situasjon. Tidene har endret seg siden barnehageforliket fra 2003. Den gang gjaldt det å få fart på utbyggingen av barnehager.

Flere private barnehager var oppskriften for suksess. Grepet var å likebehandle private og kommunale barnehager. Men nå er situasjonen en annen. Med lave fødselstall er det ventet at vi snart ikke vil ha behov for alle barnehagene. Problemet er at dagens finansieringsmodell ikke er egnet til å håndtere denne utfordringen. Kommunene risikerer å bli sittende med en økonomisk regning, mens mange private barnehageeiere kan toe sine hender.

Bare på den måten kan vi kikke barnehageeierne bedre i kortene.

Systemet er nemlig slik at når en privat barnehage har fått tillatelse til å drive, så er kommunen pliktig til å gi tilskudd for plassene som barnehagen klarer å fylle. Dersom behovet for barnehageplasser totalt sett blir lavere, vil dagens system fort føre til at denne reduksjonen må tas utelukkende i de kommunale barnehagene. Alternativet er at de private frivillig blir med på denne dugnaden. Men det er lite som skulle tilsi at så blir tilfelle.

På denne bakgrunn er det naturlig å gi kommunene større makt og ansvar overfor barnehagedriften, også den som skjer i regi av private aktører. Det er ingen grunn til at barnehagene skal være unntatt fra prinsippet om lokalt selvstyre. Derfor bør det spissformulert gjelde samme kjøreregler for barnehager som for eksempel helse- og omsorgstjenester.

KS er på vegne av kommunene godt fornøyd med flertallsforslagene fra Storberget & co. Det samme er Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund (PBL) er ditto mer på krigsstien og får ryggdekning fra NHO-sjef Ole Erik Almlid. Lindboe hadde nok håpet at PBLs deltakelse i utvalgsarbeidet skulle slå positivt ut for PBLs barnehager, men der forregnet hun seg.

Mange av de private barnehagene er i dag eid av store konsern som gjør det godt økonomisk. «Vi kan slett ikke utelukke at det realiseres superprofitt i denne bransjen», sier utvalgsleder Knut Storberget og viser til tallmaterialet som utvalget har fått seg forelagt.

Storberget sier at superprofitten er skadelig for tilliten og skadelig for økonomien i samfunnet. Det er som vi skulle ha sagt det selv. Derfor er det positivt at Storberget-utvalget foreslår at hver barnehage skal være et eget rettssubjekt. Bare på den måten kan vi alle kikke barnehageeierne bedre i kortene. Vi kan hindre at kommunene blir sittende med Svarte-Per hver gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Mer fra: Dagsavisen mener