Dagsavisen mener

Må la lærere stå

Arbeiderpartiet lover heldigvis å fjerne kompetansekrav for lærere.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mange lærere kan bli «avskiltet» som faglærere. Redningen for dem vil være at det blir en rødgrønn regjering etter høstens valg. Ap-leder Jonas Gahr Støre lover nemlig at noe av det første han da skal gjennomføre, er å hjelpe disse lærerne ut av knipen. Om lag 20.000 lærere oppfyller hittil ikke de nye kravene om påfyll av studiepoeng for å kunne undervise i norsk, matematikk og engelsk etter 2025.

Våren 2016 vedtok et bredt flertall på Stortinget å «avskilte» lærere utdannet før 2014 dersom de ikke fyller på med nødvendig fagkompetanse innen 2025. Nye kompetansekrav ble gitt med tilbakevirkende kraft. Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet sto bak vedtaket. Men Arbeiderpartiet har klokelig snudd og går dermed inn for å fjerne de omstridte kompetansekravene.

Problemet er at kompetansekravene gis med tilbakevirkende kraft.

– I en tid med lærermangel og risiko for ytterligere lærermangel, så kan vi ikke true med å avskilte erfarne lærere for at de ikke fyller på med pålagte studiepoeng, sier Jonas Gahr Støre nå. De aktuelle kompetansekravene innebærer at en lærer på barnetrinnet må etterutdanne seg til 30 studiepoeng. På ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng. Problemet er at kompetansekravene gis med tilbakevirkende kraft.

Det hører med til bildet at en rekke piler peker i riktig retning. I fjor ble 2095 lærere ferdige med sin utdanning. Det er det nest høyeste tallet noensinne, bare slått av året før. Flere lærerstudenter fullfører også utdanningen. Videre er det prisverdig at stadig flere lærere tar videreutdanning, og vi merker oss med tilfredshet at Ap-lederen lover ytterligere satsing på videreutdanning av lærere. Skåret i gleden er at søkertallet til lærerutdanningene i år var lavere enn tidligere.

Kompetansekravene med tilbakevirkende kraft kunne allerede ha vært en saga blott. Etter at Ap snudde, har det nemlig i flere år vært flertall på Stortinget for å fjerne kravet. Men statsminister Erna Solberg sørget for å binde KrF til masten. Det skjedde i en hestehandel da KrF fikk gjennomslag for å innføre en bemanningsnorm for antall lærere i skolen.

Men til høsten kan det endelig bli andre boller. Ap-leder Jonas Gahr Støre velger å prioritere fjerning av det forhatte kompetansekravet som en av de 40 prioriterte sakene en ny regjering skal gripe fatt i på de første 100 dagene. Her handler det om å verdsette realkompetansen og erfaringen til 20.000 lærere som i årevis har gjort en god jobb i skolen. De blir neppe bedre lærere av å trues til en ny runde på skolebenken. Resultatet kan fort bli at mange av disse lærerne i stedet finner noe annet å gjøre eller går ut i tidligpensjon. Da blir lærermangelen enda større.