Dagsavisen mener

Ikke på skinner

Opposisjonen flekser muskler i kampen mot jernbanereform og EU-pakke.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Konkurranseutsetting av norsk jernbane og oppstykking av sektoren er ingen suksess. Transportforsker Lasse Fridstrøm har tidligere sagt at «politikerne parterer jernbanen i hjel». Motstanden blir stadig sterkere mot regjeringas toglinje.

Fridstrøm hevder at det er feilslått å overføre markedslogikken til vår hjemlige jernbane, som typisk har ett spor og få passasjerer å slåss om. Det er rett og slett ikke noe eget marked for reiser med tog. Konkurransen kommer fra bil, buss, båt og fly.

Kanskje hadde et sluttet system med NSB alene bak spakene vært like formålstjenlig

Et enormt markedsliberalt arbeid, iverksatt av den borgerlige regjeringen, med å reformere og få konkurranse på norske skinneganger er aldri blitt evaluert. Kanskje hadde et sluttet system med NSB alene bak spakene vært like formålstjenlig og kostnadseffektivt. Ifølge Fridstrøm ville dette gitt bedre forutsetninger for tog som konkurrent til de andre transportmidlene.

Nå er det stor politisk vilje til å sette togene i revers. I fjor sommer gikk opposisjonen med Ap, SV, Sp, MDG og Rødt i slutta orden ut i Aftenposten og lovet at de ville sørge for å avvikle konkurranseutsettingen hvis det blir rødgrønt flertall på Stortinget. Arbeiderpartiets Sverre Myrli slo fast at det som kan stoppes, skal stoppes.

Anbudsprosessen for tilbudet rundt Oslo er allerede utsatt. Og Myrli er igjen offensiv denne sommeren. Sammen med sine kollegaer i transportkomiteen fra Senterpartiet og SV vil han gi avtalen til gamle NSB, nå Vy, i en tiårsperiode. Og det snuses på muligheten for å kjøpe tilbake kontraktene fra svenske SJ og britiske Go-Ahead og slik renasjonalisere jernbanen.

Dit er det langt, men de rødgrønnes løfter nærmer seg for hver dag som går en politisk realitet, hvis de kommer til makt i høst. I Klassekampen fredag gikk SVs Audun Lysbakken ut med krav om at Stortinget skal skrote den allerede vedtatte fjerde jernbanepakka til EU. Den åpner opp for ytterligere konkurranse i Norge. Lysbakken har med seg sine partnere i Ap og Sp på ideen. Slik vil de sikre norsk suverenitet.

Tiltaket vil være velkomment, men vil utfordre Norges forhold til EU. Å reversere en allerede vedtatt politikkpakke fra Europa, vil heve øyenbrynene i Brussel. Det beste hadde vært om Solberg-regjeringen hadde evaluert konkurranseutsettingen, og så kunne Stortinget tatt stilling til ytterligere liberalisering av jernbanen på det grunnlaget. Nå har Stortinget vedtatt en pakke man strengt talt ikke vet at fungerer i en svært spesiell norsk jernbanesektor.