Dagsavisen mener

Skaper unødvendig usikkerhet

Hvem har ansvaret om noen blir alvorlig syk av den frivillige Janssen-vaksinen?

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I april ble Janssen-vaksinen satt på vent i Norge. Flere tilfeller der vaksinerte hadde fått blodpropper og lavt antall blodplater, fikk myndighetene til å trykke på pauseknappen. Med over 200.000 Jansen-vaksiner på lager, har regjeringen besluttet at fra og med neste uke kan vi likevel velge å ta vaksinen. De som velger Janssen-vaksinen vil miste sin plass i den ordinære vaksinekøen. Vi synes denne åpningen for frivillig vaksinering med en vaksine som ikke er vurdert som trygg nok for å tilbys hele befolkningen, er en lite klok avgjørelse.

Hvem har ansvaret om noen blir alvorlig syk av Janssen-vaksinen?

—  

Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å skrote Janssen-vaksinen, slik regjeringen gjorde med AstraZeneca-vaksinen etter flere tilfeller av blodpropp og lavt antall blodplater. Også Legeforeningen er kritisk til denne frivillige bruken av Jansen-vaksine. «Gitt smittesituasjonen og snarlig tilgang på mer forsvarlige alternativer, er den faglige vurderingen at Janssen-vaksinen ikke bør brukes», skriver foreningen i en pressemelding. Det er etter vår mening en riktig vurdering.

Regjeringen velger heller å følge et flertall i det regjeringsoppnevnte Vorland-utvalget, som anbefalte å tilby vaksinen. Den frivillige bruken av Janssen-vaksinen skal følge strenge kriterier gitt av Helsedirektoratet: At vedkommende skal på en nødvendig reise til land med høy smitte; er i en så krevende livssituasjon at ventetiden på vaksine truer liv og helse; har et nært familiemedlem med alvorlig sykdom; lider av alvorlig psykisk lidelse; eller at en medisinsk faglig vurdering tilsier at vedkommende må få vaksine kjapt. Vi stiller oss spørrende til om ikke flere av disse kriteriene heller burde være en del av prioriteringen i den ordinære vaksinekøen.

Vi synes det er unødvendig å legge ansvaret for vanskelige risikovurderinger over på den enkelte borger

—  

Janssen-vaksinen gir full beskyttelse etter bare en dose, men denne beskyttelsen er svakere enn beskyttelsen man får av de to vaksinene som tilbys hele befolkningen. Vi frykter at mange vil ønske seg grønt lys i vaksinepasset så raskt som mulig, og derfor vil presse på for å få vaksinen. I flere tilfeller kanskje uten å sette seg inn i den økte risikoen for alvorlig sykdom.

Det er positivt at fastlegen må gi sin godkjennelse i hvert enkelt tilfelle, men dette betyr også merarbeid for legene. Det er ikke det helsevesenet behøver i en fra før vanskelig situasjon.

Hele situasjonen burde vært unngått. Vi er av den oppfatning at enten så er en vaksine godkjent av våre øverste myndigheter i samråd med relevante helseinstanser – eller så er den ikke godkjent. Den mellomposisjonen Jansen-vaksinen nå har havnet i, roter til bildet. Og vi sitter igjen med et stort spørsmål: Hvem har ansvaret om noen blir alvorlig syk av Janssen-vaksinen?

Vaksinasjonen av befolkningen går kjapt framover. I en slik situasjon synes vi det er unødvendig å legge ansvaret for vanskelige risikovurderinger over på den enkelte borger og på fastlegene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen